Til hovedinnhold

Et godt budsjett for arbeidsfolk

Lille Grensen, med Oslo rådhus i bakgrunnen.

Lille Grensen, med Oslo rådhus i bakgrunnen. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Forslag til Oslobudsjettet 2023 kom i dag. Det innfrir valgløfter og kutter utgifter for folk.

21.09.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 21.09.2022

- Det rødgrønne byrådet innfrir valgløfter som er viktige for arbeidsfolk i Oslobudsjettet 2023. Byrådet lovte å ta tilbake offentlige tjenester som var privatisert, og gi gode arbeidsvilkår i kommunen gjennom satsing på faste stillinger og heltid. Og på samme tid jobbe for sosial utjevning i en klassedelt by. Vi er godt fornøyde med byrådets forslag til budsjett for Oslo kommune 2023. De kutter i folks utgifter til AKS, kollektiv, skolemat og tannhelse for unge voksne. Det er penger som kommer godt med når renta øker og strømprisene går i været, sier leder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.

- Fra før av har de tatt tilbake privatiserte velferdstjenester på en rekke områder. Nå legger de inn en ekstra innsats for å erstatte kommersielle private barnevernstjenester med å bygge opp kommunens eget tilbud. Vi mener det vil komme både barna og de ansatte til gode, uttaler Dehlin.

- Byrådet holder det de lovte oss for fire år siden. Det er solid arbeid med tanke på koronaetterslep, dyrtid og galopperende priser for kommunen, fortsetter den fornøyde lederen.

– De gir en håndsrekning til de som er avhengige av sosialhjelp ved å øke sosialhjelpssatsen. I tillegg ligger det inne en viktig satsing for å gi flere mulighet til jobb, understreker Dehlin.

- Det er likevel en stor utfordring at det legges opp til at bydelene får et kutt på 80 millioner i 2023. Det betyr en reell reduksjon på 135 millioner. Det er her innbyggerne får de fleste tjenestene, avslutter Dehlin.

Dette er vi fornøyd med

Bedre arbeidsliv. Faste og hele stillinger gir trygghet og god økonomi. I 2023 kommer det nye Lambertseterhjemmet som får kun hele stillinger. Videre skal det satses på en byomfattende kommunal vikarpool.

Barnevern tilbake i egenregi. Kommunen har satt av 18 millioner til omstilling av tjenestetilbudet i Barne- og familieetaten.

Etter press fra Fagforbundet Oslo foreslår byrådet et forsøksprosjekt med 6-timersdag i en barnehage i bydel Sagene. Det settes av penger til økt bemanning, og følgeforskning av prosjektet

Det er satt av penger til forebygging av vold og trusler mot ansatte i skolen og et nytt varslingssystem.

Bra for barnefamilien. Byrådet setter av 30 millioner kroner til gratis AKS for alle barn til og med 4. trinn i budsjettet for neste år. Det betyr at en barnefamilie sparer 24.500 kroner pr barn i året.

Det blir også satt av 40 millioner til nabolagskubber i perioden. Slik at barn og unge har råd til å delta i fritidsaktiviteter.

Det skal bli gratis skolemat til 36 900 elever i videregående- og ungdomskoler.

Bra for unge. Treårig satsing på lærlinger og læreplasser. Bevilgningen er økt med 3 millioner fra 2022, til totalt 10 millioner årlig i 2023 og 2024.

Tannhelsedekning opp til 50 prosent for de fra 21 til 22 år. Gjelder for kommunale tannleger.

Det er satt av 180 millioner til 4000 jobber for ungdom i økonomiplanperioden.

Bedre for eldre. Sju bydeler med aldersvennlig transport i 2023 (Rosa busser). Ytterlige bydeler kommer i 2024.

Flere hender i eldreomsorgen og tre nye sykehjem med 372 plasser åpner i 2023

Ernæringsfysiologer for eldre i bydelene kommer på plass.

Bedre for rusavhengige. Det gis 7.2 millioner til økt bemanning på rusinstitusjoner.

Sosial utjevning. Satsene i veiledende norm for økonomisk sosialhjelp justeres med 6.5 prosent.

Det er satt av 15 millioner til forsøk leie-til-eie i kommunale boliger.  119 millioner årlig er satt av  til områdesatsning i Groruddalen, Oslo Sør og indre øst.

Fast jobb er den store utjevnern. Det er satt av 150 millioner i økonomiplanperioden til å gi folk mulighet til arbeid.

Bedre miljø. Det er satt av 200 millioner til billigere billetter på buss, bane og trikk. Kutt på i prisen på enkeltbilletter. Og gratis for foreldre å ta med bar i visse perioder. 

Tiltak for lavcere strømforbruk. 174 millioner til energieffektivisering og solceller for kommunale bygninger

Realisering av karbonfangstanlegget på Klemetsrud. Det vil redusere kommunens utslipp med 17 prosent.

Her finner du alt om forslag til budsjett for Oslo 2023.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?