Til hovedinnhold

Kjempet for økt grunnbemanning på LO kongressen 2022

Siri Follerås, leder for Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, på talerstolen under LO Kongressen 2022.

Siri Follerås, leder for Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, på talerstolen under LO Kongressen 2022. (Foto: Fagforbundet Oslo)

LO Kongressen 2022 er over og nytt handlingsprogram er vedtatt. Leder for Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, Siri Follerås, var der for å kjempe for økt grunnbemanning.

09.06.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 09.06.2022

Follerås var på LO kongressen første gang som delegat, taler og forslagstiller. Vi har stilte henne noen spørsmål om hvordan det var.

Hva er ditt hovedinntrykk av LO Kongressen?

- Hovedinntrykket var at her er det mange mennesker som er opptatt av å gjøre norsk arbeidsliv, og norsk hverdagsliv, best mulig for sine medlemmer. Det var et stort engasjement for miljø og solidaritet.

Hvilke saker var viktigst for deg på kongressen?

- Den viktigste saken var offentlige tjenester i egenregi med god kvalitet. Med økt grunnbemanning, kompetanseheving og oppgavedeling. Jeg var jo delegat fra LO i Oslo, og vi var opptatt av de lokale LO-ene og lokaldemokrati. Pensjonssaken var også veldig viktig.

Hva var høydepunktet for deg på kongressen? 

- Kongressmiddagen med Aslak Borgersrud (Journalist i Dagsavisen og tidligere medlem i Gatas Parlament) som konferansier havner høyt oppe på lista.

Hva er bakgrunnen for forslaget du presenterte på LO kongressen?

- Mitt innlegg var rettet mot uttalelsen «Offentlige tjenester i egenregi med god kvalitet». Bakgrunnen er at Oslo kommune bruker over 1600 årsverk, bare i pleie og omsorgssektoren, til ekstravakter og overtid. Dette har ikke sammenheng med korona. Tallene var like høye i 2019. Mitt forslag handlet om at Oslo kommune må øke grunnbemanningen, drive med systematisk kompetanseutvikling og oppgavedeling for å øke kvaliteten på de offentlige tjenestene. Gode offentlige tjenester minsker behovet for private tjenester. Og vi har mange medlemmer som ønsker å øke stillingen sin. Jeg mener at det offentlige vil få mye bedre styring og kontroll ved å drive tjenestene selv.

Hvordan var det å holde tale for så mange mennesker?

- Sommerfuglene i magen fikk rørt på seg, for å si det sånn.

Om LO Kongressen 2022

LOs 35. ordinære kongress ble avholdt i Oslo fra 30. mai til 3. juni 2022. LO Kongressen behandler og vedtar LOs handlingsprogram, og tar stilling til de viktigste arbeids- og velferdspolitiske sakene.

Kongressen velger også organisasjonens ledelse. Der er åtte personer i ledelsen; leder, to nestledere, en førstesekretær og fire sekretærer. Sissel M. Skoghaug fra Fagforbundet ble valgt som ny nestleder for LO. Kongressen velger også Sekretariatet som består av fire fra LOs ledelse og 11 fra forbundene. Det tar stilling til alle andre viktige spørsmål som vedrører driften av LO, enten det er endringer i vedtekter, godkjenning av regnskaper og beretninger.

Før kongressen ble samlet  var det blitt lagt til rette for en bred demokratisk prosess med formelle rutiner for behandling av forslag til kongressen i tråd med LOs vedtekter.  Alle fagforeninger har fått godt til å fremme sine saker.

Her kan du lese mer om LO Kongressen 2022.

 

 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?