Tariffoppgjør, medlemsrettigheter og miljø preget Fagforbundet Oslos representantskap

Tariffoppgjør, medlemsrettigheter og miljø preget Fagforbundet Oslos representantskap

Delegater til Fagforbundet Oslos representantskap 23. - 24 mars 2022 i Samfunnssalen i Arbeidersamfunnets hus.

Delegater til Fagforbundet Oslos representantskap 23. - 24 mars 2022 i Samfunnssalen i Arbeidersamfunnets hus. (Foto: Martin Halsos)

Fjoråret er nå gjort opp og planer for 2022 er vedtatt. Representantskap med årsmøtesaker for Fagforbundet Oslo ble avholdt 23. – 24. mars.

25.03.2022
Sist oppdatert: 28.03.2022

- Representantskapet med årsmøtesaker 2022 var vellykket på alle måter. Det var gode spørsmål og innlegg fra salen. Både under revisjonen og i de politiske sakene som ble diskutert. Samtidig var forsamlinga preget av alvor, med krig i Ukraina, okkupasjon i Palestina og miljødebatt, forteller Roger Dehlin, leder av Fagforbundet Oslo. Han sier også at representantskap var opptatt av årets tariffoppgjør og prisveksten i Norge.

Representantskapet var delt i to dager med debatt, innspill og vedtak

Representantskapets første dag var viet årsmøtesaker som årsberetninger og økonomi for 2021, men viktigst planverket for 2022. Fagforbundet Oslo valgte sine representanter til høstens Landsmøte. Og yrkesseksjoner, Ung og pensjonistene til sine nasjonale konferanser.  Det satses videre på kjente tiltak som og styrke jobben for heltid, styrke egen organisasjon og arbeidet med verving.  Representantskapet vedtok også at Fagforbundet Oslo skal etablere kontakt med og støtte et prosjekt i regi av den palestinske kvinneorganisasjonen UPWC.

Nestleder Vidar Evje forteller også at det ikke bare årsmøtesaker som ble diskutert. Vi fikk også diskutert politikk. Det førte til fire uttalelser med god politikk for Fagforbundet Oslo:

Klima og grønnere arbeidsplasser på dagsorden

Dag to hadde klima og miljø på dagsorden. Representantene fikk først høre Anja Bakken Riise fra Framtiden i våre hender. Hun fortalte om hva som skal til for den enkelte å redusere sitt klimautslipp. Andreas Ytterstad fra Broen til Framtida fulgte så opp med et innlegg om grønne arbeidsplasser. Han mener blant annet at fagbevegelsen har en viktig rolle, fordi deres medlemmer er framtidas grønne arbeidere.

For å starte debatten for vår miljøpolitikk var det lagt opp til paneldebatt med:

  • Trine Lise Sundnes (Ap)
  • Lars Haltbrekken (SV)
  • Petter Næss (Rødt)
  • Rasmus Hansson (MDG)

2. nestleder Anna Elisabeth Uran forteller at paneldebatten var en god måte å starte representanskapets debatt på. Debatten gikk på hva som skal til for et grønt skifte og temaene var mange. Alt fra teknikk, maskiner, 6-timersdag, omfordelingspolitikk og samfunnsendring i Norge. Ingen hadde tro på at markedet selv ville løse krisa. Og dette vil være viktig fremover for Fagforbundet Oslo.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?