Til hovedinnhold

Ny overenskomst i Lovisenberg omsorg sikrer kvalitet og rekruttering

Et overveldende flertall av medlemmene, sammen med de tillitsvalgte, er fornøyd med den nye overenskomsten for Lovisenberg omsorg AS.

15.11.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 16.11.2021

 - Som tillitsvalgte er vi opptatt av framtida for medlemmene våre. Derfor gjør vi det beste vi kan for å sikre konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår i samarbeid med Lovisenberg omsorg AS. Det er alltid rom for forbedring, men vi er fornøyd med den nye overenskomsten, sier Fatmira Maksuti, hovedtillitsvalgt (HTV) på Cathinka Guldberg Senteret og koordinerende tillitsvalgt (TV) for Lovisenberg Omsorg AS, Fanta Ceesay, TV på Hovseter sykehjem og Sinthuja Rajeswaran, HTV på Rødtvet sykehjem.

Krevende prosess

Dette er den andre overenskomsten i Spekter på kort tid som er etablert innenfor ideell sektor. Disse har historisk sett vært i Virke. Prosessen har vært krevende i og med at fem tidligere virksomheter skal bli til én. Fra 1. januar vil Lovisenberg omsorg AS overta virksomhetene til tidligere Unicare og Attendo. 

- På kort tid har vi etablert to overenskomster for ideell sektor i Virke. Det har vært og er viktig for oss at disse overenskomstene skal ivareta, opprettholde og utvikle det nivået ideell sektor tradisjonelt har ligget på. Vi må derfor se dette oppgjøret i sammenheng med hovedoppgjøret i 2022. Det er flere ting i protokollen som forplikter partene på kort, og mellomlang sikt, når det gjelder dette, sier Per Egil Johansen, leder for Kompetansesenteret i Oslo.

Økt grunnlønn og ytterligere heving av bekvemstilegget

  • Den nye overenskomsten prioriterer fagarbeidere og øker grunnlønna. Det betyr en økning mellom 15 til 19 000 kroner for medlemmene. Det er også avtalt felles mål om ytterligere heving av ubekvemstillegget, som fra 1. januar er på 30 prosent av timelønna.
  • Alle ansatte skal ha fortrinnsrett på nye stillinger og faste og hele stillinger skal være utgangspunktet i virksomheten.
  • Det er avtalt forhandlingsrett på pensjon med en felles målsetting om harmonisering av pensjonsordningene på sikt.
  • Det er enighet om i felleskap gå til Oslo kommune for å snakke om ideelle aktørers kår for sykehjemsdrift.
  • Det innføres like ordninger for velferdspermisjon og ansiennitetsberegning i virksomheten.

Felles målsetting om lønns og arbeidsvilkår

-  Med den nye overenskomsten er både tillitsvalgte og arbeidsgiver enige om at det skal satses på heltidskulltur, lønn og faglig utvikling i virksomheten. Det gir et godt grunnlag for samarbeidet framover, sier Maksuti.

- Helsevesenet mangler arbeidskraft. Da er det viktig at vi kan rekruttere og beholde dyktige sykepleiere og helsefagarbeidere. For å oppnå dette må vi være konkurransedyktige på kvaliteten, lønns- og arbeidsvilkår i forhold til Oslo kommune, legger hun til.

- Vi gleder oss til å samarbeide med ledelsen framover. Som tillitsvalgte skal vi bidra konstruktivt og se til at de gode intensjonene blir gjennomført med tiltak. Vi er tålmodige og vet det kan ta tid. Roma ble ikke bygget på en dag, avslutter Fatmira Maksuti, HTV på Cathinka Guldberg Senteret og koordinerende TV for Lovisenberg Omsorg AS.

Følgende tillitsvalgte var ikke tilstede da bildet ble tatt: Sara Bashirm HTV Smestad Sykehjem, Habone M. Yonis, HVT Romsås Sykehjem , Gisella R. Castillo, HTV Paulus Sykehjem, Lars Magnus Kolsrud, TV Fagerborg Sykehjem, Marita Fossen,  HTV Maribu i Tønsberg., Rona Mie, TV Marie Treschow i Tønsberg.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?