Til hovedinnhold

Søk LOs utdanningsfond

Er du medlem i LO kan du nå søke om stipend til din utdannelse for studieåret 2021/2022. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle til å søke. Søknadsfristen er 15. mai.

04.05.2021
Sist oppdatert: 04.05.2021

LOs Utdanningsfond* har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet.

Slik søker du

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdannings-fondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fø-rer fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til:

a) Helårsstudium (2 semester) Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår. Søknadsfrist for studieåret 2021/2022: Åpen frist.

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)

Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil kr. 10.500,- pr. skoleår.

Kortere kurs : Inntil kr. 4.000,- pr. studieår

AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler kr. 10.500,-pr.skoleår.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes. Søk her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?