Til hovedinnhold

OperasjonAML14 – et prosjekt for fast stilling

Bashiruddin Khawaja har lenge jobbet for at folk skal få fast stilling. Han står bak et prosjekt for å lære opp og hjelpe tillitsvalgte til å kreve faste stillinger for medlemmene.

15.02.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 17.02.2022

Spesialist på krav om fast stilling

- Jeg er helsefagarbeider og har jobbet på Stovnerskoghjemmet siden 2009. Jeg jobbet først som assistent og ble seinere helsefagarbeider. I dag er jeg organisasjonssekretær i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo og tillitsvalgt på heltid.

- Grunnen til at jeg ble tillitsvalgt var fordi jeg ikke fikk god nok hjelp av Fagforbundet da jeg krevde jeg fast ansettelse i 2015. Jeg vurderte å melde meg ut, men det endte med at jeg selv ble tillitsvalgt.

- Det var tøft å starte som tillitsvalgt. Jeg meldte meg på alle kurs og leste lover og avtaleverk både før og etter jobb. Heldigvis fikk jeg en mentor i El Hassan Ouguir. Han er hovedtillitsvalgt i Sykehjemsetaten. Av han lærte jeg alt om å være tillitsvalgt og hvordan jeg reint praktisk kan hjelpe folk til å få fast stilling. Det har gitt meg stor trygghet i rollen min. Antall medlemmer fordoblet seg nesten på de årene jeg var plasstillitsvalgt på Stovnerskoghjemmet. En viktig årsak var at jeg hjalp medlemmer til å få fast jobb. Og nå er det jeg som veileder nye tillitsvalgte.

- Da jeg ble valgt som organisasjonssekretær fikk jeg muligheten til å bruke min fastjobbkompetanse til et langt større antall medlemmer. En dag satt jeg og Fredrik Olstad, nestleder i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, og tenkte høyt: Hva om vi sender ut en e-post til alle medlemmene og tilbyr oss å vurdere om de har krav på fast jobb? Det var starten på OperasjonAML14. Det har fått navn etter kapittel 14. i arbeidsmiljøloven. Der står det at arbeidstakere skal ansettes fast.

OperasjonAML14

- OperasjonALM14 ble godkjent som et prosjekt av styret når konseptet var klart. Vi fikk penger til frikjøp av Fatmira Maksuti som er hovedtillitsvalgt på Cathinka Guldberg Senteret og koordinerende tillitsvalgt for Lovisenberg Omsorg. Hun var til stor hjelp og er en super samarbeidspartner.

- Først skaffet vi oss oversikt over hvor mange tillitsvalgte som trengte assistanse fra oss til å hjelpe medlemmer med krav.  Så sendte vi ut en e-post til alle medlemmene og spurte om de trengte hjelp til å bli fast ansatt.  Vi fikk omtrent 500 krav fra medlemmene.  De hovedtillitsvalgte som greide selg selv fikk lister over krav. Der hvor tillitsvalgtapparatet ikke hadde kapasitet tok vi jobben med å vurdere sakene og å klargjøre kravbrev. Hovedtillitsvalgte trengte kun å videresende kravet om fast jobb til arbeidsgiver. Til sammen sendte vi ut 150 krav i prosjektperioden, og nesten alle har fått fast jobb og/eller utvidet stilling.

- Vi hjalp også tillitsvalgte med å kartlegge bruk av ekstravakter i bydelene og i Sykehjemsetaten. Det er en grei oversikt å ha i forhandlingene.

- Etter at OperasjonAML14 var over har veldig mange medlemmer tatt kontakt for hjelp. Derfor vedtok årsmøtet OperasjonAML2.0 med økt frikjøp av tillitsvalgte. Prosjektet starter igjen i midten av mars. Jeg oppfordrer derfor alle medlemmer i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo til å sjekke e-posten. Har de ikke fått melding må de sjekke søppelpost, eller ta kontakt med fagforeninga. Det kan hende at e-postadressen ikke er riktig.

- Jeg oppfordrer andre fagforbund som sliter med vikariater og små stillingsprosenter til å vedta et tilsvarende prosjekt. Å sikre folk fast jobb og hele stillinger er det viktigste vi kan gjøre som tillitsvalgt.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?