Til hovedinnhold

Krava til hovedforhandlingene i 2022 er på plass

Tariffrepresentantskapet har vedtatt generelle hovedkrav og særkrav til alle tariffområdene til hovedforhandlingene i 2022.

24.11.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 24.11.2021

- Nå er lønn og andre krav til hovedforhandlingene for 2022 for Fagforbundet Oslo foreslått, debattert og vedtatt. Nå sendes de visere til Fagforbundet og LO. Jeg er glad og lettet, sier nestleder Vidar Evje i Fagforbundet Oslo. 

Slik ble krava til 

- Annet hvert år er det hovedforhandlinger. Det betyr at det forhandles om mer enn bare lønn, som krav om lærlingeplasser, dekking av arbeidstøy og arbeidstidsreduksjon. Vi har laget seks generelle krav med to merknader. I tillegg har vi laget to til fire generelle krav tilpasset hvert enkelt tariffområde det skal forhandles på. For tiden er åtte forskjellige områder, sier Evje. 

- Krava ble behandlet og vedtatt på fredag 9. november på tariffrepresentantskapet. Det er det høyeste leddet i Fagforbundet Oslo. Alle fagforeningene i regionen sitter der. Før krava ble behandla og vedtatt har det vært en lang prosess. Det er for å sikre at krava er demokratisk vedtatt og at alle kan stå bak dem, påpeker Evje.

- Prosessen starta i september da fagforeningene sendte inn forslag til krav. I oktober ble dem samla og bearbeida i regionstyret i Fagforbundet Oslo som en del av forberedelsene til tariffrepresentantskapet, kan nestlederen fortelle.

Lønnsvekst for alle 

- Årets tariffrepresentantskap ble åpna med politiske innlegg av Anne Green Nilsen, fra arbeidsutvalget i Fagforbundet, Kai Nygård fra forhandlingsenheten i Fagforbundet og Roger Dehlin, leder i Fagforbundet Oslo. Det ble snakka om mulighetene og rammene for krava. Green Nilsen pekte på at vi må regne med et hovedoppgjør hvor enkelte profesjonsforbund vil forsøke å få økt lønn på bekostning av andre. Hun sa at Fagforbundet alltid vil prioritere lønnsvekst for alle og fagarbeiderne, kan Evje fortelle. 

- Sammen med de generelle krava ble tre tema diskutert i arbeidsgrupper første dagen. Resultatet ble samla av regionstyret. Det samla seg på kvelden og satt dem sammen til et forslag.  Andre dagen ble forslaget presentert for tariffrepresentantene. De diskuterte og kom med forsalg til endringer. Til slutt ble de enige om krava i sin helhet, sier han. 

- Vi hadde satt av tid helt fram til klokka fem på ettermiddagen, men vi ble ferdig allerede klokka tre. Det kan tyde på at regionstyret hadde gjort et godt forarbeid, slik at det ikke ble unødvendige diskusjoner. Det er jeg fornøyd med, sier Vidar Evje. 

Blomster til streikegjeng 

- Det var tid til mer enn tariff på representantskapet. Den siste dagen fikk Fagforbundet teater og scene blomster som takk for streiken de og medlemmene hadde gjennomført. Etter nesten sju ukers streik fikk kulturarbeidere ved teater og scener over hele landet en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon. Slikt står det respekt av, avslutter nestleder Vidar Evje i Fagforbundet Oslo.

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?