Til hovedinnhold

Bli faggruppemedlem!

Fagforbundet skal oppnevne nye medlemmer i mange av faggruppene våre i høst. Hvis du er interessert i muligheten til å samarbeide med Fagforbundet om saker du mener vi bør jobbe med for nettopp din yrkesgruppe, bør du lese videre.

06.10.2021
Sist oppdatert: 05.11.2021

Hvem er faggruppene?

Fagforbundet kan bedre ivareta yrkesgruppene våre når vi benytter oss av medlemmenes kunnskap. Vi har derfor opprettet faggrupper som består av vanlige medlemmer som vet hvor skoen trykker på jobben. Faggruppene jobber med kurs- og utdanningstilbud, forslag til løsninger på HMS-problemer eller politiske saker. De bidrar også med eksempler når Fagforbundet skal svare på høringer eller henvendelser fra media.

Faggruppene oppnevnes for perioden 2021-2023. Fagforbundet dekker tapt arbeidsfortjeneste dersom arbeidsgiver ikke gir permisjon med lønn for å delta i møter.  

Hør episoden "Bli faggruppemedlem!" i podkasten Fagprat!

Spotify
Apple Podcasts
SoundCloud

Hva kreves det for å bli med i en faggruppe?

For å bli med i en faggruppe kreves det at du er medlem av Fagforbundet og at du er engasjert i yrket og faget ditt. Du trenger ikke ha erfaring fra tillitsverv i Fagforbundet. Det er viktigere å ha kunnskap om yrket ditt enn Fagforbundet som organisasjon. Faggruppene har 2-4 møter i året, halvparten av dem digitale. Det innebærer at du må ha tid til å sette deg inn i sakene som skal jobbes med, og ha tid til noe reisevirksomhet. Du kan også få tilbud om å være med på relevante kurs og konferanser.

Hvordan blir du med i en faggruppe?

Medlemmer av faggruppene blir oppnevnt av de nasjonale yrkesseksjonsstyrene. Hvis du vil bli medlem i en faggruppe kan du sende en e-post til oss med en kort søknad som inneholder

1. Presentasjon av deg selv

2. Faglig bakgrunn (yrkeserfaring og eventuelle verv)

3. Hvorfor du vil bli med i faggruppa, for eksempel spesielle saker du brenner for innen eget yrke.

Om du vil søke om å bli med i en av faggruppene nedenfor eller har noen spørsmål, send e-post til Jarle.Kristoffersen@fagforbundet.no

Faggrupper i yrkesseksjon samferdsel og teknisk som tar opp nye medlemmer høsten 2021

Faggruppen for byggdrift og eiendomsforvaltning
Faggruppen for renhold og vaskeri
Faggruppen for trafikkbetjenter
Faggruppen for vann og avløp
Faggruppen for renovasjon
Faggruppen for park og idrett
Faggruppen for samfunnsplanlegging, tekniske saksbehandlere og ingeniører Faggruppen for dyrepleiere

Du finner informasjon om oppnevning av faggrupper i Yrkesseksjon kontor og administrasjon på denne siden. 

 

For informasjon om faggrupper i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst kan du ta kontakt på denne siden.

 

For informasjon om faggrupper i Yrkesseksjon helse og sosial kan du ta kontakt på denne siden. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?