Til hovedinnhold

Nyhetsbrev desember 2019

Her kan du lese årets siste nyhetsbrev fra Fagforbundet Bergen

11.12.2019
Sist oppdatert: 20.12.2019

Her er årets siste nyhetsbrev. November gikk fryktelig fort, så den måneden ble det ikke sendt ut noe nyhetsbrev.

I denne utgaven kan du lese mer om:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="60339" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}
 • Stiftelsen av nye Fagforbundet Vestland
 • Årsmøte 2020
 • Merkefest 2020
 • Vervekonkurranse 2019
 • Fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid
 • Arbeidskamper internasjonalt
 • Yrkesfaglig
 • Medlemsfordeler
 • Aktuelt
 • Aktuelle møter og foredrag

 

Fagforbundet Vestland:

Som følge av regionreformen hvor Hordaland og Sogn og Fjordane slår seg sammen til Vestland Fylke, er det naturlig at også Fagforbundets regioner gjør det samme. I slutten av november var delegater fra alle fagforeninger i Hordaland og i Sogn- og Fjordane samlet i Sogndal. Da ble Fagforbundet Vestland stiftet.

Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

 

Årsmøte 2020 i Fagforbundet Bergen:

Årsmøte 2020 blir avholdt mandag 27. januar på Scandic Bergen City klokken 17:00. Det serveres mat fra klokken 16:15.

Innkalling og sakspapirer sendes ut i januar.

 

Merkefest 2020:

Tradisjonen tro blir det etter årsmøtet avholdt merkefest henholdsvis 25-årsjubilanter og 40-årsjubilanter etter fagforeningens årsmøte. Invitasjon til de som skal motta diplom og nål sendes ut i disse dager.

 

Bybudsjettet 2020:

Onsdag 11. desember, èn uke før budsjettet skal vedtas i bystyret, kom byrådspartiene frem til en budsjettavtale med SV og SP. Det innebærer da at byrådets budsjettforslag vil bli vedtatt i bystyremøte 18. desember.

Noen punkter fra bybudsjettet 2020:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="73599" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}
 • Gradvis øke sosialhjelpssatsene til nivå med SIFO sitt referansebudsjett
 • Styrket bemanning i hjemmetjenestene
 • Styrke skolehelsetjenesten/helsestasjonen for ungdo
 • Prosjekt: Skolefrokost på utvalgte ungdomsskoler
 • Prosjektmidler til etablering av nytt Elvetun Ungdomshus (i sammenheng med nytt Fysak Loddefjord)
 • Heltidskultur: Flere stillinger i kommunens bemanningsbyrå

Budsjettavtalen mellom AP, KRF, V, MDG, SV og SP kan du lese her.

Mer om budsjettet og de alternative budsjettene kan du lese her.

Vervekonkurranse:

Som vi håper dere har fått med dere, så har vi i fagforeningen en egen vervekonkurranse gående. Alle som verver ett eller flere medlemmer er med i trekningen av et gavekort på 5000,- kroner. Konkurransen avsluttes 16. desember.

Les mer om vervekonkurransen her.

 

Fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid:

Fagforbundet mener at alle yrkesgrupper spiller en viktig rolle. Og at gode tjenester handler om rett kompetanse på rett plass. 

En av våre store styrker er at vi nettopp organiserer så mange ulike yrker. Noe som gir oss mulighet til å ha et helhetli fokus på en arbeidsplass. Eksempelvis på et sykehjem eller i en barnehage. Alle ansatte gjør en viktig jobb, men ulike yrker gjør ikke den samme jobben. Det betyr ikke at det er forskjell i viktigheten. Men det handler om å sette tjenesten eller brukeren i sentrum.

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="73123" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

 Vi har i året som er gått jobbet mye med samarbeid på tvers. At ulike yrkesgrupper som jobber med ungdom, vet om hverandre og at de jobber sammen. Vi har fokus på å bryte ned silotenkning og sektorisering.

Arbeidskamper internasjonalt:

 

Yrkesfaglig:

Det yrkesfaglige arbeidet er helt sentralt i Fagforbundet. Alle medlemmer har, eller utdanner seg til, et yrke.

Som en arbeidstakerorganisasjon er Fagforbundet er opptatt av å ivareta det enkelte yrkes unike særpreg og særskilte behov. Dette er blant annet noe av det de fire yrkesfaglige seksjonene jobber med.  

Fagforbundet har opprettet en rekke ulike facebook-grupper for ulike yrkes- og arbeidsområder som medlemmene har eller jobber innenfor. I disse gruppene kan du stille spørsmål til andre i samme yrke, og det deles artikler og fagstoff som er relevant for deg.

Noen av gruppene er:

 I tillegg har vi også:

Yrkesfaglige tilbud:

Yrkesseksjon helse- og sosial:

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst:

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:

Yrkesseksjon kontor og administrasjon:

Andre kurstilbud:

 

Medlemsfordeler:

Fordelen ved å være mange, er mange. Fagforbundet er over 370.000 medlemmer, og kan gi gode fordeler til sine

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="70120" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

medlemmer. Den viktigste fordelen er de tillitsvalgte på arbeidsplassen og at du får hjelp dersom du trenger det. At mange medlemmer står bak den enkelte ved behov.

I tillegg til det, så har du som medlem tilgang til:

 

Sosiale aktiviteter:

Vi vil gjerne ha skape flere sosiale arenaer for medlemmene. Har du et forslag en aktivitet? Eller ønsker du å organisere noe? Vil du for eksempel organisere en turgruppe?

Ta gjerne kontakt på post@fagforbundet-bergen.no eller på telefon 55900090. 

 

Aktuelt:

 

Aktuelle møter, og foredrag:

 

På «dine sider» på www.fagforbundet.no finner du mye nyttig informasjon. Vi oppfordrer til å bruke denne portalen. Der kan du også sjekke medlemsopplysningene dine.

Følg Fagforbundet Bergen på Facebook.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?