Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for mars 2021

Her er marsutgaven av nyhetsbrevet fra Fagforbundet Bergen

22.03.2021
Sist oppdatert: 24.03.2021

Her er nyhetsbrevet for mars måned.

I denne utgaven kan du lese mer om: 

 • Tariff 2021
 • Fagforbundet støtte kvinnefotballen
 • Fortsatt nei til fysiske møter og arbeidsplassbesøk
 • Arbeidskamper
 • Yrkesfaglig
 • Kompetanseplaner, livslang læring og ikke-formell kompetanse
 • Klubben – det lokale leddet
 • Aktuelt
 • Aktuelle møter/foredrag
 • Lokalpolitikk
 • Medlemsfordeler

 

Tariff 2021

Tariffoppgjøret 2020 er nettopp ferdig, og nå er vi i gang med årets oppgjør.

I år er det et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun er penger det skal forhandles om.

Mange medlemmer var svært skuffet over fjorårets resultat, noe som er fullt forståelig. Mange bransjer slet tungt, og sliter fortsatt. Dette satt sitt preg på oppgjøret. Vi er fortsatt inne i en vanskelig situasjon som følge av korona-pandemien. Selv om vi kanskje ser et lys i enden av tunellen.

Det er mange forhandlingsdatoer som ikke er satt. Den foreløpige oversikten er:

 • mars: NHO og Virke
 • april: Spekter
 • april: Kommunesektoren
 • april: Staten

Som alltid før lønnsforhandlinger, er det viktig at informasjonen Fagforbundet har registrert om medlemmene er så korrekt som mulig. Vi oppfordrer alle til å logge inn på medlemsportalen på www.fagforbundet.no Der finner du også oversikt over dine tillitsvalgte, medlemsfordeler og mer.

 

Yrkesseksjonskonferanse 25. mars

De fire yrkesseksjonene i Fagforbundet Bergen inviterer til felles digital yrkesseksjonskonferanse torsdag 25. mars klokken 17. På møtet vil AOF delta og holde et innlegg om ulike veier til fagbrev.

Møtet vil være på Teams, og du deltar via denne linken: https://tinyurl.com/343kb2x8

Det er ikke nødvendig med påmelding. Vi håper mange ønsker å være med.

Kontaktinformasjon til yrkesseksjonene:

 

Fremdeles nei til fysiske kurs, konferanser og arbeidsplassbesøk

I likhet med de fleste andre som kan, har de tillitsvalgte på fagforeningskontoret tilbragt det siste året på hjemmekontor. Det vil fortsette en stund til. Fra å være aktive på arbeidsplassbesøk og medlemsmøter har det vært en bråstopp i denne type aktivitet. Vi ser frem til å kunne reise rundt å treffe alle medlemmer igjen. Fordelen har vært at vi alle har fått trent oss i digitale verktøy, og vi har oppdaget at mye kan gjøres på digitale flater. Det erstatter ikke behovet for fysiske møter, men det vil nok bli brukt i en økende grad også etter korona. Mange som ikke har mulighet til å delta på de tradisjonelle fysiske samlingene, har deltatt på nettsamlinger. Det har vært en viktig oppdagelse når det gjelder oppfølging og ivaretagelse alle medlemmene.

 

Arbeidskamper

Internasjonalt:

 

Fagforbundet + jentefotball = sant

Fagforbundet er offisiell samarbeidspartner med Toppfotball Kvinner. Det er en stor forskjell i hvordan mannlige og kvinnelige fotballspillere behandles, og hvilke vilkår de har for å utøve idretten sin. Denne forskjellsbehandlingen finner vi helt ned i barneidretten. Dette mener Fagforbundet det er viktig å endre.

Under forrige styremøte i fagforeningen var Nicholas Dale Skjerping fra fotballklubben Krabbetor og Renate Tårnes fra

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="76233" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

Fagforbundet med for å informere om et samarbeid de har. Fagforeningen ble oppfordret til å støtte fotballaget, og det ble vedtatt at det er et innspill som tas opp med forbundsregionen slik at en eventuell støtte kan få bred forankring. Mer om fotballaget Krabbetor finner du her.

Mer om samarbeidet mellom Toppfotball Kvinner og Fagforbundet finner du her.

Visste du at kvinnefotball var svært populært i perioden etter første verdenskrig? Etter et forbud i 1921 ble det imidlertid nesten helt slutt. Du kan lese mer om den historien her. En oversikt over viktige datoer i kvinnefotballens historie finner du her.

 

Yrkesfaglig

Fagforbundet organiserer om lag 180 yrker. Alle er ulike, og alle er viktige. Vil du vite mer om de ulike yrkene som Fagforbundet organiserer? Du finner en oversikt her.

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner på alle tre styringsnivåene i forbundet. Disse ivaretar det yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeidet innenfor sine yrkesgrupper.

Nettopp det at alle yrker er viktige og spiller en helt spesiell rolle, gjør at Fagforbundet tenker veldig bredt når det kommer til en av de store samfunnsutfordringene vi står overfor;  utenforskap og fattigdom. Du finner mer info om arbeidet med tverrsektorielt samarbeid i facebook-gruppen fagforbundet – tverrsektorielt samarbeid.  

Fagskoletilbud:

Pleiar.no er Fagforbundets verktøykasse for pleiepersonell. Her kan du blant annet finne faglige verktøy, håndbok med mange nyttige artikler og en klinisk ordliste. Du finner den på www.pleiar.no

Fag i Fokus er et tilbud til medlemmer i Fagforbundet, og er en serie med korte e-læringskurs innenfor ulike emner. Alt er samlet på siden www.fagifokus.no.

Her finner du kurs om:

For mer faglig påfyll kan du lytte til podcasten Fagprat som Fagforbundet produserer. Den finner du her.

Høringer:

 

Kompetanseplaner, livslang læring og ikke formell kompetanse

I de fleste Hovedavtalene står det om faglig utvikling og kompetanseheving. Det er viktig at det legges til rette og

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="76234" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

oppfordres til kompetanseutvikling. Det er bra for den enkelte og det er bra for arbeidsgiver. Fagforbundet har et kontinuerlig fokus på kompetanseplaner, og ikke minst at alle yrkesgrupper skal få ta del i kompetanseheving. Kompetanseheving kan være et aktuelt tema på et klubbmøte. Eksempelvis kan yrkesseksjonene inviteres inn for å snakke om kompetanseplaner.

I arbeidet med kompetanse utforsker fagforeningen ulike former for anerkjennelse av kompetanse, både formell, ikke-formell og uformell. Vi ser blant annet på bruk av såkalte badges som kan utstedes for å synliggjøre ulik kompetanse, men som kan være vanskelig å synliggjøre på andre måter. En kort introduksjon kan du få i denne videoen.

Se også www.citiesoflearning.eu og www.badgecraft.eu 

 

Klubben

Som det er skrevet om flere ganger tidligere, så er det viktig at den lokale klubben fungerer godt. Det er der det viktigste fagforeningsarbeidet skjer, og resten av organisasjonen er i stor grad rigget for å følge opp og bistå i de mulighetene som ligger der. Det er der konflikter forsøkes løst. Det er på klubbnivå kunnskapen om tjenesteutøvelsen ligger, og det er der den umiddelbare påvirkningsmuligheten og medbestemmelsen ligger. Tillitsvalgt er leder for klubben, men det er viktig at alle støtter opp om den oppgaven som klubbleder da har. Delta på klubbmøter, kom med innspill på tema, og vær behjelpelig med organiseringen.

Ettersom det er begrensninger på hvor mange som kan møtes, er det mulig å gjennomføre møter på teams. Dette kan fagforeningen bistå med.

Fagforeningsstyret har satt ned en egen gruppe som skal jobbe særskilt med klubber i året som kommer. Dersom du er interessert i å bidra inn i det arbeidet, er du velkommen til det. Send en e-post til post@fagforbundet-bergen.no og så tar vi kontakt med deg. Om du ønsker å engasjere deg på andre måter er du selvsagt velkommen til det også.

 

Aktuelt

 

Aktuelle møter/foredrag

 

Lokalpolitikk

  

Medlemsfordeler

Fordelen ved å være mange, er mange. Fagforbundet er nesten 400.000 medlemmer, og kan gi gode fordeler til sine medlemmer. Den viktigste fordelen er de tillitsvalgte på arbeidsplassen og at du får hjelp dersom du trenger det. At mange medlemmer står bak den enkelte ved behov.

I tillegg til det, så har du som medlem tilgang til:

 

 

Følg Fagforbundet på Facebook

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

Kontakt oss

Fagforbundet Bergen, avd 056

E-post: post@fagforbundet-bergen.no

Telefon: 55 90 00 90 / 918 71 603

 

Videoer

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?