Til hovedinnhold

NHO-streiken i private omsorgsbedrifter: ­– Fagforbundet har vært ansvarlige

- Vi mente vi hadde en løsning som kunne brakt begge oppgjørene (NHO 453 og 481) i havn, sier forhandlingsleder for Fagforbundet Anne Green Nilsen.

- Vi mente vi hadde en løsning som kunne brakt begge oppgjørene (NHO 453 og 481) i havn, sier forhandlingsleder for Fagforbundet Anne Green Nilsen. (Foto: Birgit Dannenberg)

Tidligere denne uken gikk virksomhetslederen i Frelsesarmeens barnehager ut og sa at de er sterkt kritiske til at Fagforbundet «velger å bruke barnehager som lønnskamparena under en pandemi». Forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet mener kritikken bommer. – Vi har vært ansvarlige, understreker hun.

14.01.2021 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 05.02.2021

Bakgrunnen for konflikten er at Fagforbundets medlemmer i avtale NHO 453 har sakket kraftig etter lønnsmessig over mange år. I 2019 valgte NHO å løfte sykepleierne i avtalen med sykepleierforbundet i dette området opp på omtrent samme nivå som alle andre sykepleiere. Men de andre høyskole- og universitetsutdannede som jobber i virksomhetene omfattet av avtalen ligger langt bak.

Uholdbar forskjell i lønn

Forskjellene i minstelønnssatsene er enorme. For eksempel kan en sykepleier uten videreutdanning ha fra 60.000 til 155.000 kroner høyere minstelønn enn en barnevernspedagog, avhengig av ansiennitet. LOs medlemsforbund har derfor krevd et tilsvarende lønnsløft for alle våre medlemmer.


Mostphotos

– Gapet mellom det Sykepleierforbundet har fått som sitt lønnsnivå og det vi får for våre grupper er blitt helt uholdbart, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen.

Frelsesarmeen kritiserer streikeuttaket

Virksomhetslederen i Frelsesarmeens barnehager gikk mandag 11. januar ut og kritiserte Fagforbundets streikeuttak. Hun mener forbundet har tatt ut for mange medlemmer i streik i en enkelt barnehage i Oslo, og at det gjør «at det blir umulig å opprettholde tilbudet til barn med spesielle behov eller barn med foreldre i samfunnskritiske yrker».

– I en normalsituasjon ville vi selvsagt akseptert at også barnehager blir tatt ut selv om det medfører ekstra utfordringer for småbarnsfamiliene. Men nå er jo hele samfunnet og spesielt barnehagene i en unntakssituasjon, hvor det også kan og bør reises spørsmål om innvirkningen på barnas liv og helse, sa virksomhetslederen på Frelsesarmeens nettsider.

Bruker ikke barna i lønnskamp

Anne Green Nilsen beklager at streiken går utover tredjeperson.

– Vi bruker ikke barna i lønnskamp. Vi beklager at en streik går utover tredjeperson, men i disse bransjene, hvor vi har medlemmer på denne sektoren, blir det nødvendigvis sånn at det gjør det. Det å streike betyr veldig ofte at det går utover tredjeperson. Men det er det kampmiddelet vi har, fastslår Green Nilsen.

Forhandlingslederen mener Frelsesarmeen bommer litt i sin kritikk.

– Vi er også klar over at det er en pandemi. Men det er jo ikke sånn at partene i lønnsoppgjøret har sagt at vi må sette til side arbeidsmiljøloven, at vi må la være å forhandle. Vi er nødt til å gjøre den jobben vi skal som forbund. Hvis arbeidsgiver hadde kommet oss i møte hadde vi ikke streika, understreker Green Nilsen.

Jobbet hardt for å unngå streik

Hun forteller at Fagforbundet har jobbet hardt over lang tid for å unngå streik.

– Jeg føler virkelig at vi har vært ansvarlige. Hvis arbeidsgiver mener at det blir fare for liv og helse så kan de søke om dispensasjon. Det er også mulig, sier Green Nilsen.

Konflikten mellom partene i tariffavtalen NHO 453 omfatter en rekke ulike virksomheter. Det handler om behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, enkelte virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager. 

Se mot NHO

Green Nilsen mener Frelsesarmeen heller burde se mot NHO.

– Jeg klarer ikke å se at vi skal legge oss flate for noen når det gjelder dette. Hvis arbeidsgiverne skal vende nesa mot noen så får de vende den mot NHO og si at vi skal møte dem i morgen og lande streiken. Vi har sagt at vi kan komme tilbake til forhandlingsbordet hver dag.

– Hvis vi skal kunne ha en reell streik i disse velferdsvirksomhetene må vi passe på at vi ikke tråkker borti liv- og helse-stillinger umiddelbart. Da blir vi tatt på tvungen lønnsnemd. Når vi snakker om en ansvarlig streik så betyr det også at vi skal ha en adgang og rett til å streike, fastslår Green Nilsen.

Usolidarisk å shoppe billige lønnsavtaler

Fagforbundet ser at arbeidsgivere i en del barnehager har byttet arbeidsgiverorganisasjon blant annet fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund) til denne avtalen i NHO.

– Mange som jobber der har med seg lønns- og arbeidsvilkår fra tidligere tariffavtaler, men over tid er vi redde for at også disse medlemmene vil sakke etter alle andre barnehageansatte. De har også fått en dårligere pensjonsordning enn andre barnehageansatte, sier Green Nilsen.

En samlet fagbevegelse er negativ til at virksomheter bytter fra en avtale til en annen for på sikt å kunne spare på dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Streiken utvides

Torsdag 14. januar utvides streiken i private omsorgsbedrifter og barnehager i NHO. Ytterligere 37 medlemmer av Fagforbundet og seks fra FO er tatt ut. Totalt er nå 80 LO-medlemmer i streik.

– Hvis vi ikke setter foten ned vil det åpne for at flere barnehager forlater tariffavtaler der vi har forhandlet fram gode avtaler for medlemmene. Hvis vi ikke sier nei til at enkelte shopper billige lønnsavtaler, undergraver vi over tid lønns- og arbeidsforhold for hele barnehageområdet. Derfor er det viktig at vi sier tydelig fra nå, mener Green Nilsen.

Les mer om streiken i private omsorgsbedrifter

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?