Til hovedinnhold

Streik i private omsorgsbedrifter

Streik i private omsorgsbedrifter


Fagforbundet

NB! Streiken ble avsluttet 26. januar - med tvungen lønnsnemnd

– Vi er skuffet. Vi ønsket ikke konflikt, men opplever at NHO ikke har villet komme oss i møte på noen punkter. Dermed blir det praktisk talt umulig for oss å ivareta medlemmene på en bra måte. Det ender da opp med at vi må ta i bruk vårt kraftigste kampmiddel, streik, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg, som har ledet meklingen for Fagforbundet.

Noen fikk, andre fikk ikke

Bakgrunnen for konflikten er at Fagforbundets og FOs medlemmer i denne avtalen har sakket lønnsmessig kraftig etter over mange år. I 2019 valgte NHO å løfte sykepleierne i  Norsk Sykepleierforbund i dette området opp på om lag samme nivå som alle andre sykepleiere. LOs medlemsforbund har krevd et tilsvarende lønnsløft for alle sine medlemmer. Det svarte NHO klart nei på. Dermed var det ikke grunnlag for videre mekling.

Sammensatt tariffområde

Konflikten står mellom partene i tariffavtalen NHO 453 som omfatter en rekke ulike virksomheter. Det handler om behandlingsinstitusjoner inne rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager. 

Bredt uttak

Fagforbundet har tatt ut medlemmer i mange av virksomhetene som er omfattet av avtalen.

Oversikt over streikesteder

– Vi ser ingen grunn til at våre medlemmer i dette området skal tape lønnsmessig sammenlignet med andre arbeidstakere med tilsvarende utdanning og erfaring. Gapet mellom disse arbeidstakerne og andre sammenlignbare grupper har økt over tid, og vi frykter at utviklingen vil fortsette. Det kan vi ikke godta, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

– Den siste tida har vi også sett at arbeidsgivere i en del barnehager har byttet arbeidsgiverorganisasjon til denne avtalen for spare penger. Mange som jobber der har med seg lønns- og arbeidsvilkår fra tidligere tariffavtaler, men over tid er vi redde for at også disse medlemmene vil sakke etter alle andre barnehageansatte. Det har også fått en dårligere pensjonsordning enn andre barnehageansatte. 

Usolidarisk å shoppe billige lønnsavtaler

En samlet fagbevegelse er negativ til at virksomheter bytter fra en avtale til en annen for på sikt å kunne spare på dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

– Hvis vi ikke setter foten ned vil det åpne for at flere barnehager forlater tariffavtaler der vi har forhandlet fram gode avtaler for medlemmene. Hvis vi ikke sier nei til at enkelte shopper billige lønnsavtaler, undergraver vi over tid lønns- og arbeidsforhold for hele barnehageområdet. Derfor er det viktig at vi sier tydelig fra nå, sier Green Nilsen.

Aktuelt

Se alle

Tillitsvalgte forteller om bakgrunn for streiken:

 

Mette Nord støtter de streikende

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?