Til hovedinnhold

Streiken fortsetter: Nytt tilbud fra NHO imøtekommer ikke Fagforbundets viktigste krav

Tone Faugli, leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet.

Tone Faugli, leder for forhandlingsenheten i Fagforbundet. (Foto: Kristian Brustad)

Streiken i private omsorgsbedrifter forsetter selv om NHO fredag 15. januar kom med et nytt tilbud til Fagforbundet. – Det NHO tilbyr oss er ikke en imøtekommelse av de viktigste kravene Fagforbundet har, sier leder av forhandlingsenheten, Tone Faugli.

15.01.2021 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 15.01.2021

– Det ene handler om å få en likebehandling av alle yrkesgrupper som jobber innenfor samme virksomheter med samme lønnsnivåer som NHO har lagt seg på med Norsk Sykepleierforbund, og som er tilsvarende offentlig sektor. I tillegg er det like sosiale bestemmelser for alle i samme virksomhet. Dette tilbudet er ikke en imøtekommelse av det, fastslår Faugli.

Må sikre framtidig lønnsutvikling

Det er heller ikke en imøtekommelse av det andre kravet som er helt vesentlig for Fagforbundet.

– Det innebærer en sikring av framtidig lønnsutvikling sånn at man ikke tillater at enkelte yrkesgrupper drar ifra og lager en forskjellsbehandling for framtida. Disse kravene er NHO veldig godt kjent med, både fra årelange prosesser i forkant av forhandlingene, og underveis i forhandlingene. Derfor opplever vi ikke dette som et reelt innspill for å komme oss i møte, sier Faugli.

Det betyr at streiken fortsetter, og det har Fagforbundet formidlet til NHO i dag.

– Vi er innstilt på å snakke med NHO når som helst hvis de viser en reell vilje til å innfri våre viktigste krav, som vi ser på som nødvendig for å avslutte streiken, sier Faugli.

Torsdag 14. januar ble streiken utvidet. Totalt er nå 80 LO-medlemmer i streik. Streikeviljen er fremdeles stor.

– Det er god stemning og folk er solidariske og innforstått med at dette er viktig, sier forhandlingsleder i Fagforbundet, Anne Green Nilsen.

Bakgrunnen for konflikten

Bakgrunnen for konflikten er at Fagforbundets medlemmer i avtale NHO 453 har sakket kraftig etter lønnsmessig over mange år. I 2019 valgte NHO å løfte sykepleierne i avtalen med sykepleierforbundet i dette området opp på omtrent samme nivå som alle andre sykepleiere. Men de andre høyskole- og universitetsutdannede som jobber i virksomhetene omfattet av avtalen ligger langt bak.

Konflikten mellom partene i tariffavtalen NHO 453 omfatter en rekke ulike virksomheter. Det handler om behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, men også ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, enkelte virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager. 

Uholdbar forskjell i lønn

Forskjellene i minstelønnssatsene er enorme. For eksempel kan en sykepleier uten videreutdanning ha fra 60.000 til 155.000 kroner høyere minstelønn enn en barnevernspedagog, avhengig av ansiennitet. LOs medlemsforbund har derfor krevd et tilsvarende lønnsløft for alle våre medlemmer.

En nyansatt renholder i et av sykehjemmene organisert i NHO har en minstelønn på 258 000 i året i full stilling. Det er omtrent 100 000 kroner mindre enn andre renholdere. Dette er blant de laveste minstelønnssatsene i det organiserte arbeidslivet. Det er til og med lavere enn lønnsnivået i den allmengjorte tariffavtalen, som skal være laveste lønnsnivå for alle renholdere.

Rekordlav lønn

– Vi har altså en tariffavtale som gir rekordlav lønn. Vi må løfte det laveste lønnsnivået for å kunne løfte lønna for alle, både i dette oppgjøret og over tid, sa forhandlingsleder Anne Green Nilsen da forhandlingen brøt sammen i november.

Fagforbundet krever at det må en minstelønn på plass, og at NHO og virksomhetene følger inngåtte avtaler.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?