Nyheter

Hytta Fidjeland i Sirdal. Høyeste bud er akseptert

Vi har akseptert høyeste bud på kr2.120.000,- for HYTTA Fidjeland i Sirdal. Medlemmer i Fagforbundet Post og finans kan tre inn i høyeste bud.

Hytta Hugulia Tolga - høyeste bud er akseptert

Vi har akseptert høyeste bud på kr 1.300.000 for Hugulia Tolga i Nordre Land. Medlemmer i Fagforbundet Post og finans kan tre inn i høyeste bud.

Tariffoppgjøret går til mekling

Et flertall av Fagforbundets medlemmer i Posten Norge stemte nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Det innebærer at vi må be om riksmeklerens hjelp.

Hytta Tolga på Hugulia skal selges

Hytta har adresse Postvegen 10, 2880 Nord Torpa. Fagforbundet Post og finans sine medlemmer har forkjøpsrett og kan tre inn i høyeste bud. Visning 18.juni. Prisantydning Kr 1,2 mill.

Hytta Fidjeland i Sirdal skal selges

Hytta har adresse Hotellveien 72, 4443 Tjørhom. Fagforbundet Post og finans sine medlemmer har forkjøpsrett og kan tre inn i høyeste bud. Visning 19.juni. Prisantydning Kr 2.390.000,-

Uravstemning – husk å stemme ja eller nei til lønnsoppgjøret

Fagforbundet Post og finans har ferdigforhandlet tariffavtalen din. Nå må du godkjenne eller forkaste avtalen. Det gjøres gjennom en uravstemning, som ble sendt ut 19. mai. Fristen for å stemme er 30. mai.

Enighet i lønnsoppgjøret i Bring Home Delivery

Partene i lønnsoppgjøret for Bring Home Delivery er enige om lønnsoppgjøret for 2022. Det gis et årlig generelt tillegg for alle på kr 17.200.

Enighet i lønnsoppgjøret Bring Warehousing

Det gis et generelt årlig tillegg for alle på kr 16.000 inkludert alle tillegg gitt i Spekter A-delen.

Enighet i lønnsoppgjøret for Bring Før 7

Etter B-delsforhandlinger i Bring Før 7 ble partene enige om et generelt årslønnstillegg på kr 18.500 til alle ansatte i heltidsstilling.

Enighet i lønnsoppgjøret for Bring Courier & Express

Etter B-delsforhandlinger i Bring Courier & Express ble partene enige om et generelt årslønnstillegg på 17.500 kroner til alle ansatte i heltidsstilling.

Enighet i lønnsoppgjøret i Posten Norge

Partene i lønnsoppgjøret for Posten Norge er enige om lønnsoppgjøret for 2022. Det gis et tillegg på kr 15.800 kroner pr. år til arbeidstakere med en årslønn lavere enn 480.000 kroner. Arbeidstakere med en årslønn på 480.000 kroner eller høyere gis et tillegg i lønn på 3,3 prosent.

Enighet i lønnsoppgjøret for Bring Transportløsninger

Alle ansatte på timelønn eller månedslønn får et generelt tillegg på kr 16 500 pr. år. For deltidsansatte gis tilleggene forholdsmessig ut ifra stillingsprosenten.

Våre kandidater valgt inn i styret i Bring Warehousing

Valg av ansatterepresentanter i Bring er Warehousing klart. Fristen for å levere valglister var 2. mai. Innen denne fristen mottok valgstyret kun en liste. Våre kandidater ble dermed valgt inn i styret; Adel Hadi, Gry Jansen og Jan Laurits Leirvik.

Valg av ansatterepresentanter i Posten klart

Valgstyret har avlyst valget siden det bare var sendt inn ett forslag til liste. Våre kandidater ble dermed valgt inn i styret; Gerd Øiahals, Lars Nilsen, Tove Rundtom og Ann Elisabeth Wirgeness.

Godt resultat i finansoppgjøret

HK Norge og Fagforbundet ble natt til 22. april enige med Finans Norge om lønnsoppgjøret for de ansatte i finanssektoren. Alle medlemmene får et tillegg på kroner 13.000.

Jannicke Skaanes gjenvalgt i DNB-styret

Leder av Fagforbundet Finans & teknologi, Jannicke Skaanes, er gjenvalgt i DNB-styret. – Jeg er veldig glad for at Fagforbundet beholdt styreplassen. Det er veldig viktig at også våre medlemmer har en stemme inn i DNB-styret, sier Skaanes.

Delta i styrevalget 2022 i Posten og Bring

Styrevalget i Posten Norge avholdes i perioden 11.-20. mai. Fagforbundet Post og finans stiller liste sammen med de andre forbundene i LO. Den heter «LO-forbundene i Posten og Bring» Det er viktig at du stemmer på denne lista for at dine tillitsvalgte skal bli representert i styret.

Tariffoppgjøret er i gang

Tiden har kommet for lønnsoppgjørene i virksomhetene i Fagforbundet Post og finans. Som alltid har vi fått mange og gode innspill i tariffdebatten i forkant av oppgjørene. De viktigste innspillene har dreid seg om lønn, hjemmekontor og kompetanse. Det tar vi med oss inn i forhandlingene, sier Gerd Øiahals, leder for Fagforbundet Post og finans.

Samferdselsministeren skal se på «vill vest»-forhold i varebilbransjen

Fagforbundet post og finans er en av pådriverne for å styrke reguleringene av bransjen. Nå skal samferdselsministeren endelig se på saken. – Useriøse aktører kommer inn og underbyr på pris. Det truer arbeidsplassene til våre medlemmer, sier fagforeningsleder Gerd Øiahals.

Hytter og leiligheter til sommerferien 2022

Ønsker du en hytte ved sjøen eller på fjellet, eller en leilighet i Oslo eller Svolvær til sommeren? Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?