Til hovedinnhold

Hva er pensjonistlønn?

illustrasjon.

illustrasjon. (Foto: Mostphotos)

02.08.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 30.04.2024

Pensjonistlønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å arbeide på pensjonistvilkår, innebærer at du ikke ansettes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn (for tiden 245 kr timen + tillegg per 1.1.2024). Du skal ikke meldes inn i pensjonsordningen eller opptjene medlemskap for dette arbeidet.

Avtale om pensjonistavlønning er et tilbud til alderspensjonister, og det er staten, Oslo kommune, KA, helseforetak, Virke-HUK, Samfunnsbedriftene og KS’ tariffområde som tilbyr slik avtale.

I avtaler i kommunene, (KS-området) og i helseforetakene (Spekter-området) har Fagforbundet fått en ny bestemmelse som gir bedre kompensasjon til mange pensjonister som jobber på pensjonistavlønning. Dersom det er rekrutteringsutfordringer, vil ansatte kunne jobbe på en timelønn som er 93 prosent av garantilønnen ved 16 års ansiennitet. I spekterområdet gis det kopensasjon på 93 prosent av minstelønn vd full ansienniter i stillingsgruppe 5, avtalt i A2 for område 10. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg.

For pensjonister i stilling uten garantilønn, begrenses pensjonistlønn til det en med treårig høyskoleutdanning og 16 års ansiennitet ville fått. (KS)

I område 11 i spekterområdet gis det kompensasjon på 93 prosent av minstelønn ved full ansienniter i stillingsgruppe 5, avtalt i A2 for område 10.

Der det ikke er rekrutteringsutfordringer kan pensjonister jobbe på pensjonistvilkår på samme måte som i dag.

Har du tatt ut AFP, må du vente til du har fylt 65 år og går over på pensjon regnet etter tjenestepensjonsordningens regler, før du kan jobbe på pensjonistlønn. NB noen med lav lønn og kort opptjening vil tjene på å beholde AFP etter folketrygdenes regler fram til 67 år, og vil ikke kunne jobbe med pensjonistavlønning før det. Ansatte med særaldersgrense og som slutter etter «85-års»-regelen har alderspensjon, og kan derfor jobbe på pensjonistlønn. 

Du kan jobbe så mye du vil med pensjonistlønn uten å få redusert alderspensjonen din. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?