Til hovedinnhold

Hva er pensjonistlønn?

02.08.2018 av Escio - Administrator
Sist oppdatert: 15.02.2023

Pensjonistlønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å arbeide på pensjonistvilkår, innebærer at du ikke ansettes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn (for tiden 233 kr timen + tillegg per 1.1.2023). Du skal ikke meldes inn i pensjonsordningen eller opptjene medlemskap for dette arbeidet.

Avtale om pensjonistavlønning er et tilbud til alderspensjonister, og det er staten, Oslo kommune, KA, helseforetak, Virke-HUK, Samfunnsbedriftene og KS’ tariffområde som tilbyr slik avtale. Under pandemien er det egne regler.

I tillegg finnes det midlertidige avtaler på en rekke områder. Ansatte i skole og barnehage kan jobbe til pensjonistavlønning, men til en høyere sats, som er på 300 per time. Dette er et midlertidig tiltak, knyttet til Korona-pandemien.

Pensjonister kan jobbe så mye de vil til ordinær lønn i kommunehelsetjenesten, uten å bli meldt inn i pensjonsordningen, og uten at de dermed taper pensjon. Dette er også et midlertidig tiltak.

På toppen av dette har vi, og andre forbund, fått til en rammeavtale for spesialisthelsetjenesten (Sykehusene) som åpner for at man kan forhandle fram avtaler i det enkelte helseforetak, så her vil det være forskjell fra sykehus til sykehus og av og til også fra avdeling til avdeling, så her gjelder det å være på vakt og kontakte lokale tillitsvalgte for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Har du tatt ut AFP, må du vente til du har fylt 65 år og går over på pensjon regnet etter tjenestepensjonsordningens regler, før du kan jobbe på pensjonistlønn. NB noen med lav lønn og kort opptjening vil tjene på å beholde AFP etter folketrygdenes regler fram til 67 år, og vil ikke kunne jobbe med pensjonistavlønning før det. Ansatte med særaldersgrense og som slutter etter «85-års»-regelen har alderspensjon, og kan derfor jobbe på pensjonistlønn. 

Du kan jobbe så mye du vil med pensjonistlønn uten å få redusert alderspensjonen din. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?