Pensjonistutvalget

Medlemmer og varamedlemmer i Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg 2018 - 2021:

Nederst fra venstre: Leder Bjørg Hageløkken, nestleder Tørres Sande, styremedlem Mary Sørensen, bak fra venstre styremedlem Randi Aanonsen, styremedlem Kjell Engebretsen, styremedlem Tom B. Johansen, styrets uførerepresentant Annie Irene Vika, sist på bilde 1.vara Gerd Eva Volden. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

 
 

 Representanter

 Mobil

Bjørg Hageløkken, leder, Hedmark

 91186119

 Tørres Sande, nestleder, Rogaland

 91528317

 Kjell Engebregtsen, medlem, Akershus

 93063522

 Annie-Irene Vika, uførerepresentant, Agder

 95895189

 Randi Munch Aanonsen, medlem, Sogn og Fjordane

 90693031

 Tom B. Johansen, medlem, Østfold

 97737832

 Mary Sørensen, medlem, Nordland

 92408248

 Vararepresentanter

 

1. Gerd Eva Volden, Drammen

 97795223

2. Kari Sletholt Bergkåsa, Vestfold

 48003618

3. Odd Arne Heggås, Troms

 91597913

4. Gunnar Johansen, Buskerud

 90116329

 3. Ambjørg Myrvang,  vara uførerepresentant, Akershus

 91193092

Pensjonistsekretariatet

Portrettbilde av Janne Margrethe Skaug

Janne Margrethe Skaug
Organisasjonsavdelingen

Portrettbilde av Mohammed Singhateh

Mohammed Singhateh
Organisasjonsavdelingen