Til hovedinnhold

Hjerneslagskampanjen Prate, Smile, Løfte

Fredag 26. oktober inviterte Helsedirektoratet til et møte for å diskutere videreføringen av Prate, Smile, Løfte-kampanjen som en nasjonal dugnad.

07.11.2018 av Hermann Albert
Sist oppdatert: 06.12.2018

LHL har nå utarbeidet en kortfattet handlingsplan for kampanjen.

Bakgrunn for prosjektet:

Det er tre hovedgrunner til at det er viktig å videreføre symptomkampanjen:
 Fortsatt kommer mange for sent til optimal behandling ved hjerneslag
 Prate, Smile, Løfte-kampanjen har virket
 Effekt av kampanjer avtar over tid


Ved hjerneslag er livreddende hjelp å ringe 113 slik at pasienten så raskt som mulig kommer til sykehus for å få tatt CT og starte riktig behandling.


Målsetting med prosjektet
Det overordnede målet er å skape oppmerksomhet i befolkningen og hos helsepersonell rundt symptomene på hjerneslag: Plutselig problemer med å prate, smile eller løfte armene.

Informasjon og materiell

Du finner nyttig informasjon om kampanjen på https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/hjerneslag/slik-gjenkjenner-du-et-hjerneslag. I tillegg har vi sammenstilt materiellpakke som du også kan benytte.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?