Yrkesskade­fondet for ansatte i brann- og feiervesen

Ansatte i brann- og feiervesen har et arbeidsmiljø som kan utgjøre en risiko for liv og helse, og gjennom sin yrkesutførelse risikerer de å bli påført yrkesskade og å utvikle yrkesrelatert sykdom. Dette til tross for krav om risikovurdering, systematisk HMS-arbeid og godt utstyr.

Fagforbundet har opprettet et fond for ansatte i brann- og feiervesen organisert i Fagforbundet som har havnet i en vanskelig situasjon som en følge av å ha bli påført yrkesskade eller har utviklet yrkessykdom. Fondet kan bidra med både direkte støtte og rentefrie lån til medlemmer av fondet som venter på erstatning for yrkesskade.

Yrkesskadefondets vedtekter

Brosjyre om yrkesskadefondet 

Medlemskap

Alle ansatte i brann- og feiervesen organisert Fagforbundet kan bli medlem i fondet.

Det koster kr. 100,- betalt som en engangssum.

Vi oppfordrer alle lokale fagforeninger til å melde inn sine medlemmer i fondet og dekke kostnaden, men medlemmer kan også melde seg inn på egenhånd. 

Slik blir du medlem:

  1. Fyll ut excelfil med navn, medlemsnummer, fødselsdato og forening på de som skal meldes inn.

  2. Betal medlemsavgiften på kr 100 per pers til kontonummer 9001.11.56494.
    • Ved enkeltinnmelding merk betalingen med navn, forening og fødselsnummer
    • Ved gruppeinnmelding merk betaling med forening og antall innmeldinger
    • Ved gruppeinnmelding må alle som skal meldes inn føres på samme skjema/excel fil.
  3. Send filen til denne e-post adressen: kristine.dahlen@fagforbundet.no

  4. Innmeldingsblanketter som sendes per post vil ikke bli behandlet per dags dato.

Last ned brosjyrer og materiell

Jobbe i farlig røyk - brann PDF (1,7 Mb) Last ned Bestill

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Portrettbilde av Kristine Dahlen

Kristine Dahlen
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk og Yrkesseksjon kontor og administrasjon