Til hovedinnhold

Fagforbundets yrkesskadefond

Yrkesskade­fondet for ansatte i brann- og feiervesen

Ansatte i brann- og feiervesen har et arbeidsmiljø som kan utgjøre en risiko for liv og helse, og gjennom sin yrkesutførelse risikerer de å bli påført yrkesskade og å utvikle yrkesrelatert sykdom. Dette til tross for krav om risikovurdering, systematisk HMS-arbeid og godt utstyr.

Fagforbundet har opprettet et fond for ansatte i brann- og feiervesen organisert i Fagforbundet som har havnet i en vanskelig situasjon som en følge av å ha bli påført yrkesskade eller har utviklet yrkessykdom. Fondet kan bidra med både direkte støtte og rentefrie lån til medlemmer av fondet som venter på erstatning for yrkesskade.

Yrkesskadefondets vedtekter

Brosjyre om yrkesskadefondet 

Medlemskap

Alle ansatte i brann- og feiervesen organisert Fagforbundet kan bli medlem i fondet.

Det koster kr. 100,- betalt som en engangssum.

Vi oppfordrer alle lokale fagforeninger til å melde inn sine medlemmer i fondet og dekke kostnaden, men medlemmer kan også melde seg inn på egenhånd. 

Slik blir du medlem:

  1. Fyll ut excelfil med navn, medlemsnummer, fødselsdato og forening på de som skal meldes inn.

  2. Betal medlemsavgiften på kr 100 per pers til kontonummer 9001.11.56494.
    • Ved enkeltinnmelding merk betalingen med navn, forening og fødselsnummer
    • Ved gruppeinnmelding merk betaling med forening og antall innmeldinger
    • Ved gruppeinnmelding må alle som skal meldes inn føres på samme skjema/excel fil.
  3. Send filen til denne e-post adressen: kristine.dahlen@fagforbundet.no

Andre forespørsler om fondet, kontakt Terje Strømmen tlf: 959 88 132 / terje.strommen@namsos.kommune.no eller Ketil Sivertsen tlf: 976 36 690

Last ned brosjyrer og materiell

Jobbe i farlig røyk - brann Last ned

Fagforbundets yrkesskadefond er opprettet for å yte økonomisk bistand til personell i brann- og feiervesen som skades under utøvelsen av sitt yrke, og som i påvente av vedtak om utbetaling fra forsikringsselskap, trygdemyndigheter og andre, får midlertidig økonomiske problemer og/eller problemer med å opprettholde en verdig livsførsel.

Mer informasjon

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Portrettbilde av Kristine Dahlen

Kristine Dahlen

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk og Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?