Nettstedet er under oppgradering, og kan derfor i perioder være ustabilt.

Søkeresultater

Søk etter innhold og arrangementer

Fagforeninger


Forbundsregion

Fagforbundet Viken

Storgata 33C, 0184 OSLO

FR.Viken@fagforbundet.no

23064480

Kristine Bjella Stavn

Forbundsregion

Fagforbundet Oslo

Apotekergata 8, 0180 OSLO

FKOslo@fagforbundet.no

23 06 46 60

Roger Dehlin

Forbundsregion

Fagforbundet Agder

Senterveien 30, 4790 LILLESAND

fr.agder@fagforbundet.no

38 17 25 90

Roy Bjarne Gyberg

Forbundsregion

Fagforbundet Vestfold og Telemark

Kammerherreløkka 2, 3915 PORSGRUNN

fr.vestfoldogtelemark@fagforbundet.no

35599450

Marianne Nilsen Skjønstad

Forbundsregion

Fagforbundet Finnmark/Finnmarkku Fagalihttu

Skolevn 9, 9510 ALTA

fr.finnmark@fagforbundet.no

78450090

Bjørg Jorun Tapio

Forbundsregion

Fagforbundet Rogaland

Jens Zetlitzgt 21, 4008 STAVANGER

fr.rogaland@fagforbundet.no

51840000

Trond Helland

Forbundsregion

Fagforbundet Nordland

Lo Huset, Nyholmsgt 15, 8005 BODØ

fr.nordland@fagforbundet.no

75565420

Tore Andre Jakobsen

Forbundsregion

Fagforbundet Innlandet

62542000

Helene Harsvik Skeibrok

Forbundsregion

Fagforbundet Troms

Storgt 142/148, 9008 TROMSØ

fr.troms@fagforbundet.no

77662320

Innhold

buskerud

Innhold fra kurset 23.-24. august 2018

moreogromsdal

Innhold fra kurset 23/11 2018

shs


Akershus

Innhold fra kurset 12. februar til 13. februar 2019

Fagforbundet feirer 100-årsjubileum

Lørdag 14. februar 1920 møttes disse 29 alvorlige kommune­arbeiderne i Lille sal i Folkets Hus i Oslo for å stifte Norsk Kommune­arbeiderforbund, forløperen til dagens Fagforbundet. De var vei- og anleggsarbeidere, folk i tekniske tjenester, sporveisarbeidere og brannfolk som kjempet for retten til å inngå tariffavtaler for ordna lønns- og arbeidsvilkår.

Fagforbundsuka

Fagforbundsuka er en verveuke/medlemspleieuke med ekstra aktivitet ute på arbeidsplassene. I 2021 vil de to fagforbundsukene arrangeres i uke 25 (21.- 27. juni) og uke 48 (29. nov. - 5. des).

Merkedager for yrker


Forsikringer

Ved innmelding som yrkesaktiv får du automatisk to forsikringer som en del av kontingenten du betaler. Nå tilbyr vi også reiseforsikring til alle våre medlemmer. NB: Fra 1. 1.2020 går tidligere Postkoms medlemmer inn i Fagforbundet. I en overgangsperiode vil de ha andre forsikringsordninger.

Sektorpolitisk arbeid

Arbeidet koordineres i Fag, yrke og ungdomsavdelingen. Alle yrkesgrupper jobber i en bransje eller i en sektor. Fagforbundets sektorpolitiske enhet bistår de politiske organene i deres arbeid.

Flyktningleire i Libanon

Fagforbundet har tre prosjekter sammen med Norsk Folkehjelp i Libanon: Kvinner Kan, Unge Kan og det feministiske prosjektet Knowledge Workshop.

Yrker

Ungdomsmedlemmer

Fagforbundet Ung er ungdomsorganiseringen til Fagforbundet. Over 40.000 av Fagforbundets medlemmer er 30 år eller yngre - enten de er yrkesaktive, elever, lærlinger eller studenter.

Nyheter


Ferieleiligheten i Tyrkia

Aramis C-1 i Alanya

01.10.2020

Stem for et trygt arbeidsliv!

Fagforbundet Oslo ønsker fire nye år med et rødgrønt byråd som samarbeider med Rødt. Bruk stemmeretten.

01.10.2020

Stem for et trygt arbeidsliv!

Fagforbundet Oslo ønsker fire nye år med et rødgrønt byråd som samarbeider med Rødt. Bruk stemmeretten.

01.10.2020

Råd om forholdsregler knyttet til Koronaviruset

Her er oppdatert informasjon rundt Koronaviruset og status hos Fagforbundet Oslo.

01.10.2020

Stipend til utdanning

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer.

01.10.2020

Lønnsoppgjøret 2020

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene.

01.10.2020

Personer

Christina Kårstad

Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon
Person mangler bilde

Wenche Jakobsen

Servicesenteret
Person mangler bilde

Bjørn Hatlelid

Regionssekretær
Forbundsregion Vestland
Person mangler bilde

Anne Green Nilsen

Arbeidsutvalget
Person mangler bilde

Anne Martine Grymyr

Rådgiver, Fagforbundet Ung
Informasjonsavdelinga
Person mangler bilde

Birgit Dannenberg

Rådgiver
Informasjonsavdelingen
Person mangler bilde

Renate Tårnes

Rådgiver
Informasjonsavdelinga
Person mangler bilde

Helen Ingebretsen

Rådgiver
Organisasjonsavdelingen
Person mangler bilde

Steinar Fuglevaag

Spesialrådgiver, pensjon
Forhandlingsenheten
Person mangler bilde

Kristine Hansen

Rådgiver sektor/bransjepolitikk
Fag, yrke og ungdomsavdelingen
Person mangler bilde

Arrangementer


08.06.2020

Regionsstyremøte

Scandic Hotell Alta

11.05.2020

Fase 2 B

Fru Haugans hotell, Mosjøen

04.05.2020

Fase 2 B

Sortland hotell

31.03.2020

Konferanse for vernetjenesten i Fagforbundet

Qyuality Airport Hotel, Gardermoen

30.03.2020