Til hovedinnhold

Ferieloven og ferie for deg med tariff

Alle med tariffavtale på arbeidsplassen er sikret minimum fem uker ferie. Dette er en ordning som fagorganiserte medlemmer har kjempet gjennom. Ifølge ferieloven kan du kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni - 30. september, og ferietidspunktet skal avtales mellom deg og arbeidsgiveren.  Har du ikke tariffavtale har du kun rett til fire uker ferie pluss én feriedag.

Slik beregnes feriepengene dine

Ferie: Rettigheter og plikter 

  • Alle har rett til 25 virkedager ferie hvert år.
  • Ferie skal avklares to måneder før den tas ut.
  • Arbeidstaker har rett til å avvikle tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september.
  • Blir du syk i ferien, har du rett på ny ferie fra første dag (den dagen du ble syk). Dette krever legeerklæring. For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært 100 prosent arbeidsufør/sykemeldt.
  • Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, også når han eller hun skifter arbeidsgiver.
  • Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker tar ut ferie i løpet av ferieåret.
  • Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) ferie til påfølgende ferieår etter ferielovens regler. Dette gjelder også arbeidstakere over 60 år som har en ekstra ferieuke.
  • Det er ikke lov å få ut feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til neste år. Den eneste grunnen til å få ut feriepenger for ferie som ikke er avviklet er at man slutter i jobben. (Kilde: arbeidslivet.no)

Les mer om ferie på arbeidslivet.no: 15 viktige spørsmål og svar om ferie

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgiver skal drøfte ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker, og eller tillitsvalgt. Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enig, har arbeidsgiver siste ordet (styringsrett).

Ny jobb

Tre ukers ferie i hovedferieperioden kan bare kreves av de som starter i ny jobb innen 15. august i ferieåret. Starter en i ny jobb etter 30. september, har man likevel krav på minst en ukes ferie samme år.

Ferieloven

Arbeidsgiveres og arbeidstakeres rettigheter og plikter til ferie reguleres av ferieloven: Lov om ferie

Spørsmål og svar om ferie

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?