Fagforbundet for perfusjonister

Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Det gir oss tyngde og politisk slagkraft. Det bruker vi til å sikre medlemmenes lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling. 

Som medlem i Fagforbundet blir du med i et tverrfaglig felleskap som gir deg tyngde til å påvirke din egen arbeidshverdag til beste for ansatte, brukere og innbyggere.

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Medlemsfordeler

Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsforhold. Hvert år forhandler vi for våre 370 000 medlemmer. Den jobben klarer vi - forskning viser at ansatte som er organisert tjener mer enn uorganiserte.

Målet er at alle skal ha ei lønn de kan leve av og ei arbeidstid til å leve med. Dette gjelder uansett om du er kvinne eller mann, norskfødt eller innvandrer og uansett hvor du bor i landet. Lønna må gjenspeile arbeidets art og innhold, krav til utdanning og hvor mye ansvar du har.

Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. Er du medlem i Fagforbundet kan du logge deg inn og finne din tariffavtale.

Se oversikt over lønn og avtaler

Fagforbundet har rundt 17 000 dyktige og godt skolerte tillitsvalgte som hjelper deg når du trenger det. (Som medlem i Fagforbundet, tilhører du først og fremst en lokal fagforening)

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. Hvis ikke saken løses lokalt, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din.

Din tillitsvalgte har forhandlingsrett overfor arbeidsgiver på en rekke områder. De godkjenner turnus og forhandler om arbeidstidsordninger.

Når du har meldt deg inn, kan du logge deg inn for å se hvem som er din nærmeste tillitsvalgte.

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanning ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved godkjente fagskoler
 • Utdanning ved videregående skole og grunnskole
 • Annen etter- og videreutdanning
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data (Gjelder medlemmer med lese- og skrivevansker) 

Les mer og søk stipend

Når du melder deg inn i Fagforbundet får du blant annet med Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt.

Les mer om forsikringer her 

Gjennom LOfavør får du flere lønnsomme tilbud, for eksempel bank- og forsikringstjenester, rabatter på hotell og leiebil. Du kan lese mer om fordelene du får som medlem her

Som medlem i Fagforbundet får du juridisk hjelp til konflikthåndtering og saker som er knyttet til arbeidsforholdet ditt. Dette kan være saker og spørsmål om for eksempel:

 • oppsigelsesvern
 • lovlighet av midlertidige ansettelser
 • fortrinnsrett til ny tilsetting
 • arbeidstid
 • overtidsgodtgjørelse
 • lønn
 • Yrkesskade

De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte. I tillegg til dette, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din om den ikke blir løst lokalt. De tillitsvalgte kan da videresende saken og be om bistand fra Fagforbundets regionale kompetansesentre og forbundsadvokatene i Fagforbundet sentralt.

Fagforbundet har som mål å gi faglig tilbud til alle yrkesgruppene våre. Du kan også søke stipend for å ta etterutdanning.

Fagforbundet jobber målrettet for yrket ditt. Vi jobber for å:

 • tilby yrkesfaglige kurs
 • bedre utdanningstilbud og etter- og videreutdanning, og jobbe for å anerkjenne realkompetanse. Vi jobber for fagkurs og kompetansestiger.
 • bidra til yrkesstolthet, og anerkjennelse av verdien i yrket
 • stoppe brutalisering av arbeidslivet
 • bidra til yrkesetisk refleksjon og dialog

Fagforbundet har organisert det yrkesfaglige arbeidet sånn at beslektede yrker samles i fire yrkesfaglige seksjoner:

Finn ditt yrke

Som medlem i Fagforbundet får du tilsendt Fagbladet ti ganger i året. Fagbladet utgir også yrkesfaglige temahefter.

Les mer på fagbladet.no

Du kan også abonnere på Fagbladets nyhetsbrev

Fagforbundets arrangerer hvert år familieleirer på Ringsaker og i Målselv.

På grunn av usikkerhet knyttet til koronaviruset og smitteforbyggende tiltak blir det dessverre ikke gjennomført familieleir i 2020.

Leirene er arrangert i samarbeid med LOs ungdomsorganisasjon Framfylkingen, og er et tilbud til Fagforbundets medlemmer. Familiene som deltar får nye venner og en variert, lærerik, morsom og minneverdig ferie. 

Se mer på nettsiden Fagforbundets familieleir

Som medlem kan du få gunstig rente på boliglån. LOfavør har inngått en egen avtale med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN, som har de beste rentene for deg som er medlem. I tillegg til LOfavør Boliglån tilbyr vi førstehjemslån og Boliglån ung.

Les mer om boliglån her

Fagforbundets lokal-, fylkesavdelinger og Fagforbundet Ung inviterer medlemmer til faglige kurs og sosiale møteplasser. De fleste av arrangementene er gratis for medlemmene.

Følg med på Fagforbundets kurs og aktivitetsoversikt