Til hovedinnhold

Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør

For Fagforbundet er det aller viktigste i årets lønnsoppgjør at de som tjener minst får det største løftet. Prisene øker for alle. Når rentene går opp opp og nødvendigheter som mat, strøm og drivstoff blir dyrere, kjenner alle det. Men det rammer dem som tjener minst, aller hardest, fordi de bruker en mye større del av lønna si på nødvendige varer.

Prisstigninga treffer våre medlemmer knallhardt. Det er det ingen vil om. Det hjelper heller ikke at lønna steg mindre enn prisene i 2022. Det ser ut som det samme kommer til å skje i årets lønnsoppgjør, blant annet i følge Utdanningsforbundet og LO. Derfor er det ekstra viktig at de som tjener minst blir prioritert

Reallønnsvekst i 2023?

Norge og verden er i en veldig uoversiktlig økonomisk situasjon, og vi ønsker ikke å bidra til å gjøre vondt verre. Vi ser at mange av våre medlemmer sliter, og det er vondt, men det aller viktigste er å ikke bidra til å sende Norge ut i en verre spiral av renteøkninger og galopperende inflasjon. For det kommer til å straffe våre medlemmer enda mer enn et dårlig lønnsoppgjør.

Holder på frontfagsmodellen

Fagforbundet er for den norske modellen for lønnsforhandlinger - det som kalles frontfagsmodellen. Den sikrer at offentlig sektor blir med på effektivitetsveksten i privat sektor, uten å sette økonomien over styr. 

Vi har kommet oss gjennom vanskelige tider før. Vi måtte vise moderasjon på slutten av åtti-tallet – men etter det har de fleste av oss fått 30 år med reallønnsvekst. Det gjør vondt nå – men det vil bli bedre. 

Frontfagsmodellen sikrer ikke reallønnsvekst hvert år - men over tid sikrer den at alle får ta del i verdiskapninga. 

Samfunnet går ikke rundt uten hele laget

Vi er mange som står på for at samfunnet skal gå rundt. Velferdsstaten trenger hele laget. Skal vi løse utfordringene i skole- og helsevesenet framover, må vi får flere folk inn som jobber hele stillinger og vi må dele på arbeidsoppgavene. Gode helse- og velferdstjenester krever at alle løfter sammen. Velferd er lagarbeid. 

Hele laget trengs for at samfunnet skal gå rundt. Derfor skal hele laget, ikke bare enkelte yrkesgrupper, ha et godt lønnsoppgjør i 2023.

Jobber for små forskjeller

Fagforbundet jobber for små forskjeller i samfunnet. Statistikken viser at lønnsforskjellene har blitt større for eksempel innenfor KS-området, det vil si mellom de ansatte i kommunene. Assistenter og fagarbeidere var blant de med lavest lønnsvekst i 2021, og spennet mellom lavere og høyere lønte har nå blitt større.

Derfor vil Fagforbundet ofte ha kronetillegg framfor prosent-tillegg. Vi forklarer hvorfor i videoen her:

Spørsmål og svar om lønn og avtaler

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?