Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret for Samfunnsbedriftene – bedriftsavtalen

Fornøyd med å ha fått på plass et mer rettferdig lønnssystem: Odd Haldgeir Larsen, forhandlingsleder og nestleder i Fagforbundet.

Fornøyd med å ha fått på plass et mer rettferdig lønnssystem: Odd Haldgeir Larsen, forhandlingsleder og nestleder i Fagforbundet. (Foto: Birgit Dannenberg)

Det ble enighet i forhandlingene mellom LO Kommune og Samfunnsbedriftene om bedriftsavtalen torsdag 9. juni. Hovedkravet var å få på plass et mer rettferdig lønnssystem.

09.06.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 10.06.2022

- Vårt hovedkrav var et jevnere og mer rettferdig lønnssystem, sier forhandlingsleder for Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen. – Vi er veldig fornøyde med å få på plass et mer rettferdig system, som vil fungere bedre for fremtiden, slår han fast.

Lønnssystemet blir jevnere

Lønnssystemet blir nå mer linjært og jevnere enn det har vært før. Det innebærer en betydelig garantilønnsheving for de med kort ansiennitet. - Det vil hjelpe virksomhetene med å rekruttere, som vi vet er viktig, sier forhandlingslederen.

De generelle tilleggene er fra 12 000,- til 14 000,- som er i tråd med hva andre oppgjør har fått. Det er også satt av 1 % til lokale forhandlinger, det er betydelige midler som er en del av lønnsoppgjøret. Det forhandles lokalt i virksomhetene utover høsten.

Fokus på kompetanseheving

- Vi skal jobbe videre med Samfunnsbedriftene om kompetanseheving. Det grønne skiftet er viktig for disse virksomhetene, da må man ha relevant og oppdatert kompetanse. Det skal både være fokus på dem som er der i dag, og muligheten for faglig utvikling skal gjøre det mer attraktivt å jobbe der, sier Odd Haldgeir Larsen. - Det handler for eksempel om å tilrettelegge for å ta fagbrev eller muligheten til å gå fra fagbrev til fagskole, forteller han.

Se også tariffsidene for mer informasjon, lønnstabell, tariffplakat og protokoller.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?