Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret for Samfunnsbedriftene – bedriftsavtalen

Forhandlingsdelegasjonen i Samfunnsbedriftene: Foran venstre: Reidun Wahl, EL og IT forbundet, Odd-Haldgeir Larsen, nestleder Fagforbundet
 
2. rekke fra venstre: Roy Rindal, Jan Morten Sumstad, Trond Evertsen og Liv Else Kallhovd
Bakerst: Helge Sørli og Ingrid Myran

Forhandlingsdelegasjonen i Samfunnsbedriftene: Foran venstre: Reidun Wahl, EL og IT forbundet, Odd-Haldgeir Larsen, nestleder Fagforbundet 2. rekke fra venstre: Roy Rindal, Jan Morten Sumstad, Trond Evertsen og Liv Else Kallhovd Bakerst: Helge Sørli og Ingrid Myran (Foto: Ingvild Hunsrød / Fagforbundet)

–  Vi er godt fornøyd med et resultat som er på linje med offentlig sektor forøvrig. Resultatet har en god lavtlønnsprofil, sier forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen.

09.05.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 11.05.2023

Stillinger uten særskilt krav om utdanning får et tillegg på 26 300 kroner, fagarbeiderstillinger får et tillegg på 27 000 kroner og fagarbeider med fagskole får et tillegg på 28 000 kroner. De unormerte stillingene får 5,0%. Virkningstidspunkt er 1 mai 2023.

Garantilønnsnivåene heves med det generelle tillegget og ytterligere 5000 kroner. Det settes av 1,2 % til lokale forhandlinger med virkningstidspunkt 1 september 2023.

– De med lavest lønn har blitt hengende etter de siste to årene, sier Larsen. Hele Norge merker økte priser og økt rente, men de med lave inntekter blir hardere rammet enn dem med høye inntekter.

– Derfor er det viktig for oss med en lavtlønnsprofil i år, forteller han.

Rekruttering av de beste folka

Larsen sier at Samfunnsbedriftene konkurrerer med privat næringsliv for å rekruttere ansatte. – Dette er bedrifter som konkurrerer om de beste fagfolka, derfor er det viktig med et godt lønnsoppgjør, sier han.

Viktig for det grønne skiftet

Larsen forteller at Samfunnsbedriftene er ett av de områdene som er viktigst når det kommer til det grønne skiftet. – De kommer til å ha en sentral rolle i å finne gode og miljøvennlige løsninger, sier han. 

Her finner du informasjon om Samfunnsbedriftene

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?