Virke - frisør

Fagforbundet har akkurat forhandla fram en overenskomst for frisører. I første omgang vil avtalen gjelde for ansatte i Cutters-kjeden.

Den er i utgangspunktet lik den eksisterende tariffavtalen for frisører i NHO-området. Disse sidene blir oppdatert så fort vi har mer informasjon om innholdet i avtalen og hvem den omfatter.

Mellomoppgjøret i 2019

I mellomoppgjøret har det på Virkes områder blitt enighet om en avtale på linje med LO/NHO-oppgjøret. 

Det generelle lønnstillegget blir kr. 2,50 i timen, dvs. kr. 4 875 i året, med virkning fra 1. april.

Virke 006

Gyldig:
01.03.2019 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Landsoverenskomst for frisører

Protokoller:
Protokoll vedrørende mellomoppgjøret 2019


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke