Virke - frisør

Fagforbundet har akkurat forhandla fram en overenskomst for frisører. I første omgang vil avtalen gjelde for ansatte i Cutters-kjeden.

Den er i utgangspunktet lik den eksisterende tariffavtalen for frisører i NHO-området. Disse sidene blir oppdatert så fort vi har mer informasjon om innholdet i avtalen og hvem den omfatter.