Virke - frisør

Fagforbundet organiserer rundt 400 frisører ansatt i frisørkjedene Cutters og Raise. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening. 

Fagforbundet har også en tariffavtale med NHO for frisører.  

Virke 006

Fagforbundet organiserer rundt 400 frisører på denne avtalen, hovedsakelig ansatte i frisørkjedene Cutters og Raise. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening.


Sentrale tillegg og minstelønn fra 1. april 2021

Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører uten svennebrev 2,25 kr 152,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 165,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 171,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 180,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 193,25 kr