Virke - frisør

Fagforbundet organiserer rundt 400 frisører, hovedsakelig ansatte i frisørkjedene Cutters og Raise. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening. 

Hovedoppgjøret 2020

Resultatet i årets oppgjør gir et generelt tillegg på 0,50 kr per time som er inkludert i de nye minstelønnssatsene. Det er også forhandlet fram en økning for de med lengst ansiennitet. 

Det er også avtalt nye satser for ubekvem arbeidstid:  

  • Kr. 37,00 per time for faglærte og ufaglærte frisører
  • Kr. 30,00 per time for hjelpearbeidere og lærlinger
  • Tidspunkt for innslag endres på lørdag til kl. 15

Resultatet er på likt med oppgjøret for frisørene i NHO-området. 

Det er også avtalt at partene sammen skal snakke sammen for å sikre at frisørbransjen skal forbli levedyktig og være en attraktiv arbeidsplass. Utvalget skal bestå av representanter for partene, samt kjedene Cutters og Raise.

Last ned tariffplakat her

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene.

Sentrale tillegg og minstelønn fra 1. april 2020

Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører uten svennebrev 6,20 kr 150 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 8,20 kr 163 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 9,20 kr 169 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 11,20 kr 178 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 13,20 kr 191 kr
Virke 006

Fagforbundet organiserer rundt 400 frisører, hovedsakelig ansatte i frisørkjedene Cutters og Raise. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke