Virke - frisør

Fagforbundet organiserer rundt 400 frisører ansatt i frisørkjedene Cutters og Raise. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening. 

Fagforbundet har også en tariffavtale med NHO for frisører.  

Virke 006

Fagforbundet organiserer rundt 400 frisører på denne avtalen, hovedsakelig ansatte i frisørkjedene Cutters og Raise. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Sentrale tillegg og minstelønn fra 1. april 2021

Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører uten svennebrev 2,25 kr 152,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 165,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 171,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 180,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 193,25 kr

Lønnssatser for hjelpearbeidere og lærlinger fra 1. april 2021

Stillingsbetegnelse Lønn
Hjelpearbeider under 18 år 95,91 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 1. år 106,57 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 2. år 121,80 kr per time
Hjelpearbeider 3. år og videre 152,25 kr per time
Utdanningsløp 1 Lønn
1. år Skole
2.år Skole
3. år 57,84 kr per time
4. år 107,41 kr per time
Utdanningsløp 2 Lønn
1. år 66,10 kr per time
2.år 74,36 kr per time
3. år 82,62 kr per time
4. år 107,41 kr per time
Utdanningsløp 3 Lønn
1. år 57,84 kr per time
2.år 66,10 kr per time
3. år 74,36 kr per time
4. år 90,89 kr per time
Praksiskandidat Lønn
1. år 82,62 kr per time
2.år 99,15 kr per time
3. år 107,42 kr per time
4. år 115,67 kr per time
5. år  132,20 kr per time