Til hovedinnhold

Virke - frisør

Fagforbundet organiserer et ti-talls medlemmer på denne avtalen, ansatt i enkeltstående frisørbedrifter og mindre lokale kjeder. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening. 

Fagforbundet har også en tariffavtale med NHO for frisører.  

Hovedoppgjøret 2022

Virke 006

Fagforbundet organiserer et ti-talls medlemmer på denne avtalen, ansatt i enkeltstående frisørbedrifter og mindre lokale kjeder. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:

Protokoll - Hovedoppgjør - 2022

Sentrale tillegg og minstelønn fra 1. april 2021

Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører uten svennebrev 2,25 kr 152,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 165,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 171,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 180,25 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 2,25 kr 193,25 kr

Lønnssatser for hjelpearbeidere og lærlinger fra 1. april 2021

Stillingsbetegnelse Lønn
Hjelpearbeider under 18 år 95,91 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 1. år 106,57 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 2. år 121,80 kr per time
Hjelpearbeider 3. år og videre 152,25 kr per time
Utdanningsløp 1 Lønn
1. år Skole
2.år Skole
3. år 57,84 kr per time
4. år 107,41 kr per time
Utdanningsløp 2 Lønn
1. år 66,10 kr per time
2.år 74,36 kr per time
3. år 82,62 kr per time
4. år 107,41 kr per time
Utdanningsløp 3 Lønn
1. år 57,84 kr per time
2.år 66,10 kr per time
3. år 74,36 kr per time
4. år 90,89 kr per time
Praksiskandidat Lønn
1. år 82,62 kr per time
2.år 99,15 kr per time
3. år 107,42 kr per time
4. år 115,67 kr per time
5. år  132,20 kr per time
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?