Virke - frisør

Fagforbundet organiserer rundt 400 frisører ansatt i frisørkjedene Cutters og Raise. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening. 

Mellomoppgjøret 2021

Partene har blitt enige om et generelt tillegg for alle ansatte omfattet av avtalen på 2,25 kroner per time.

Resultatet er på linje med resultatet i frontfaget, og gjelder fra 1. april 2021. I tillegg er det lokale forhandlinger, som gjennomføres på hver enkelt virksomhet.

 

Hovedoppgjøret 2020

Resultatet i årets oppgjør gir et generelt tillegg på 0,50 kr per time som er inkludert i de nye minstelønnssatsene. Det er også forhandlet fram en økning for de med lengst ansiennitet. 

Det er også avtalt nye satser for ubekvem arbeidstid:  

  • Kr. 37,00 per time for faglærte og ufaglærte frisører
  • Kr. 30,00 per time for hjelpearbeidere og lærlinger
  • Tidspunkt for innslag endres på lørdag til kl. 15

Resultatet er på likt med oppgjøret for frisørene i NHO-området. 

Det er også avtalt at partene sammen skal snakke sammen for å sikre at frisørbransjen skal forbli levedyktig og være en attraktiv arbeidsplass. Utvalget skal bestå av representanter for partene, samt kjedene Cutters og Raise.

Last ned tariffplakat her

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene.

Virke 006

Fagforbundet organiserer rundt 400 frisører på denne avtalen, hovedsakelig ansatte i frisørkjedene Cutters og Raise. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening.


Sentrale tillegg og minstelønn fra 1. april 2020

StillingsbetegnelseØkning (inkl. generelt tillegg)Minstelønn
Frisører uten svennebrev6,20 kr150 kr
StillingsbetegnelseØkning (inkl. generelt tillegg)Minstelønn
Frisører med svennebrev8,20 kr163 kr
StillingsbetegnelseØkning (inkl. generelt tillegg)Minstelønn
Frisører med svennebrev9,20 kr169 kr
StillingsbetegnelseØkning (inkl. generelt tillegg)Minstelønn
Frisører med svennebrev11,20 kr178 kr
StillingsbetegnelseØkning (inkl. generelt tillegg)Minstelønn
Frisører med svennebrev 13,20 kr191 kr