Til hovedinnhold

Virke - frisør

Fagforbundet organiserer et ti-talls medlemmer på denne avtalen, ansatt i enkeltstående frisørbedrifter og mindre lokale kjeder. Medlemmene er organisert i Fagforbundet Frisørenes Fagforening. 

Fagforbundet har også en tariffavtale med NHO for frisører.  

Mellomoppgjøret 2023

Godt resultat for frisørene

Fagforbundets medlemmer i frisørsalonger og en rekke andre private virksomheter får et lønnsopprykk på 7.50.- øre per time.

Det gir et samlet lønnsopprykk på 14 625.- i årslønn.

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i de ulike virksomhetene.

Oppgjøret gis med virkning fra 1.4.2023.

Les hele protokollen her.

Hovedoppgjøret 2022

Virke 006

Fagforbundet organiserer et ti-talls medlemmer på denne avtalen, ansatt i enkeltstående frisørbedrifter og mindre lokale kjeder. Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Sentrale tillegg og minstelønn fra 1. april 2023

Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører uten svennebrev 7,50 kr 165,50
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 7,50 kr 182,50
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 7,50 kr 188,50 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 7,50 kr 198,50 kr
Stillingsbetegnelse Økning (inkl. generelt tillegg) Minstelønn
Frisører med svennebrev 7,50 kr 215,50 kr

Lønnssatser for hjelpearbeidere og lærlinger fra 1. april 2023

Stillingsbetegnelse Lønn
Hjelpearbeider under 18 år 104,27 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 1. år 115,85 kr per time
Hjelpearbeider over 18 år, 2. år 132,40 kr per time
Hjelpearbeider 3. år og videre 165,50 kr per time
Utdanningsløp 1 Lønn
1. år Skole
2.år Skole
3. år 63,88 kr per time
4. år 118,63 kr per time
Utdanningsløp 2 Lønn
1. år 73 kr per time
2.år 82,13 kr per time
3. år 91,25 kr per time
4. år 118,63 kr per time
Utdanningsløp 3 Lønn
1. år 57,93 kr per time
2.år 66,20 kr per time
3. år 74,48 kr per time
4. år 91,03 kr per time
Praksiskandidat Lønn
1. år 91,25 kr per time
2.år 109,50 kr per time
3. år 118,63 kr per time
4. år 127,75 kr per time
5. år  146 kr per time
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?