Til hovedinnhold

Fagforbundet Frisørenes fagforening - avd 246

I vår rundtur der vi besøker Fagforbundet Vestland sine fagforeninger skal vi i dag til Fagforbundet Frisørenes Fagforening. Dette er en landsdekkende fagforeninger hvor alle frisører i hele Norge er organisert i.

15.07.2020
Sist oppdatert: 16.07.2020

Fagforbundet Frisørenes fagforening har avdelingsnummer 246 og er stiftet i 1937 og fagforeningen har en spennende historie. I dag har fagforeningen nesten 2500 medlemmer i sine rekker.

At frisørene ble en del av NKF – nå Fagforbundet skjedde i 1937. LO hadde prinsippet om industriforbund, og daværende Norges barber- og frisørsvendes forbund ble en del av NKF. Barber- og frisøryrket var et håndverksfag og allerede i 1913 kom de første tariffoverenskomstene. I 1920 var det en lengre arbeidskonflikt som viste ett av styrkene til frisørsvennene, de kunne opprette egne provisoriske frisørsalonger, såkalte «kampforretninger». I mange år drev NKF og Frisørenes fagforening egne salonger under navnet A/S Frisør. Opp igjennom årene har det vært flere fagforeninger for frisører i Fagforbundet, men de siste 20 årene har det vært en landsdekkende fagforening.

Leder av frisørenes fagforening heter Vivian Jacobsen fra Kristiansand. Hun har sittet i fagforeningsstyret siden 2014, og tok i vinter over som leder etter Ingunn Jacobsen som da hadde sittet som leder siden 2005.

Vivian har med seg følgende i styret:


Leder Vivian Jacobsen
Nestleder Jeanette Bjørnstøl Tashev
Kasserer Monica Syvertsen
Ungdomstillitsvalgt Elin Engesmo
Uføre- og pensjonisttillitsvalgt Hilde Jensen
Styremedlem Jose Luis Rodriguez Anguita
Styremedlem Terri-Leigh Skjæveland
Styremedlem Stine Berg-Olsen
Styremedlem Vilde Dalseng
Vara Therese Nielsen
Vara Markus Musum Helgesen
Ansatt rådgiver Janne Ottesen Fraas

Fagforeningen er som tidligere nevnt en landsdekkende fagforening i Fagforbundet. Selve fagforeningen hører organisatorisk til Vestland selv om medlemmene kommer fra hele landet. Sammensetningen av styret viser også at styremedlemmene kommer fra hele landet.

Fagforeningen har frikjøpt leder og kasserer i tillegg til at Janne Ottersen Fraas er ansatt som rådgiver i fagforeningen. De har kontor i Oslo.

Når man har medlemmer over hele landet så sier det seg selv at medlemsmøter er en utfordring. Foreningen har møter med medlemmer forskjellige steder i landet, og er flink på å være ute på arbeidsplassbesøk og møte medlemmene rundt omkring i landet. Årsmøtet pleier de ha i forbindelse med en av de store messene innfor faget da mange er samlet på denne.

Det å verve og få på plass tariffavtaler og oppfølgning av enkelt medlemmer er de sakene som fagforeningen arbeider mest med. Ikke minst det å få på plass tariffavtaler er et viktig arbeid, og de fleste har nok fått med seg bilder på sosiale medier når fagforeningen er rundt å leverer kaker til alle salonger som har fått tariffavtale. Vi benytter selvsagt også denne anledningen til oppfordre alle til å bare benytte seg av salonger med tariffavtale.

Her er link til nettsted som viser hvilke salonger som har tariffavtale.

Ellers jobber fagforening med yrkesfaglige spørsmål rundt frisør og velvære, og ikke minst HMS og sikkerhet innen faget. Siden det er denne fagforeningen som organiserer frisører i Fagforbundet er også fagforeningen representert i ulike råd og utvalg som har med yrket både nasjonalt og internasjonalt sammen med forbundet.

Fagforeningen satser på informasjon til medlemmene og har et eget blad Frisøren som kommer ut til medlemmene, og de har en Facebookside som jevnlig oppdateres med nyheter.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?