Til hovedinnhold

Status i Spekter-oppgjørene: enighet og brudd

Fagforbundets forhandlingsleder i det sentrale tariffoppgjøret i Spekter-området Odd Haldgeir Larsen (fra venstre), leder i forhandlingsavdelingen Kai Nygård, Nora Hagen, Hanne Kolby, Jacqueline Hopkinson og Gerd Øyahals.

Fagforbundets forhandlingsleder i det sentrale tariffoppgjøret i Spekter-området Odd Haldgeir Larsen (fra venstre), leder i forhandlingsavdelingen Kai Nygård, Nora Hagen, Hanne Kolby, Jacqueline Hopkinson og Gerd Øyahals. (Foto: Kristian Brustad, LO Stat)

Flere av lønnsoppgjørene med forhandlingsmotpart Spekter har vært på uravstemning og er godkjent av medlemmene. Andre er fortsatt ute på uravstemning. Fagforbundet oppfordrer til å stemme JA i uravstemningen. 

01.07.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 15.07.2024

Status for de ulike oppgjørene per 1. jui: 

Område 1 - Kultur

Teatrene har ikke kommet til enighet, og går til mekling. Dato for mekling blir 17. september. 
Øvrige B-deler i område 1 er godkjent.

Område 4 - Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Oppgjøret har vært på uravstemning, og resultatet er godkjent. 

Område 5 - Vy buss

Oppgjøret har vært på uravstemning, og resultatet er godkjent

Område 8 - Posten Bring

Resultatet har vært på uravstemning, og medlemmene har godkjent resultatet.

Område 9 - Øvrige virksomheter

Oppgjøret har vært på uravstemning og er godkjent av medlemmene. 

Område 10 - Helseforetak med sykehusdrift

Oppgjøret er godkjent i uravstemning.

Område 11 - Helseforetak uten sykehusdrift

Oppgjøret har vært til uravstemning og er godkjent av medlemmene. 

Område 12 - Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst

Oppgjøret har vært til uravstemning og er godkjent av medlemmene. 

Område 13 - Sykehus med driftsavtale

Oppgjøret er godkjent i uravstemning.

Virksomheter utenfor områdeplassering

Oppgjøret har vært på uravstemning, og resultatet er godkjent. 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?