Til hovedinnhold

Fra 1. januar blir det billigere å være medlem i Fagforbundet

Lederduoen Mette Nord og Odd Haldgeir Larsen var godt fornøyd etter at kontingenten ble redusert under Fagforbundets 5. ordinære landsmøte.

Lederduoen Mette Nord og Odd Haldgeir Larsen var godt fornøyd etter at kontingenten ble redusert under Fagforbundets 5. ordinære landsmøte. (Foto: Birgit Dannenberg)

– Når det blir billigere å bli medlem av Fagforbundet mener jeg at vi vil få flere yrkesaktive medlemmer. Det vil gi oss mer tariffmakt og større politisk makt, sier Odd Haldgeir Larsen.

17.10.2022 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 22.11.2022

Prisen på medlemskapet i Fagforbundet har vært et debattert tema i forkant av landsmøte og engasjementet har vært stort i hele landet. Et lite flertall i landsstyret mente at kontingenten må ned for å sikre fremtidig rekruttering og gjøre det billigere å være organisert i Fagforbundet. Et stort mindretall mente at det ville svekke organisasjonen. 

Det ble en lang debatt under første dagen av Fagforbundets 5. ordinære landsmøte og det var knyttet stor spenning om det ville bli vedtatt eller ikke. Det ble et klart flertall for å sette ned medlemskontingenten. 

– Denne saken har mange aspekter og jeg har stor respekt for begge sider. For meg handler det om tariffmakta vår, det handler om vår politiske makt og det handler om at vi må få flere yrkesaktive medlemmer for å være et bærekraftig forbund i fremtiden. Jeg er veldig glad for at det ble flertall for å redusere kontigenten, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen.

– Denne endringen vil gjøre at Fagforbundets kontingentmodell er tilpasset samfunnsendringene som skjer i dag og som kan komme i fremtiden. Dette er ikke unikt i Norge, men også noe som skjer internasjonalt, for eksempel i Sverge,  sier Larsen.

Hele laget må ha råd til å bli medlem

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, la fram saken for landsmøtet og argumenterte for at det var viktig å redusere kontingenten slik at hele laget skal ha råd til å bli organisert i Fagforbundet.

– Kontingentsaken er viktig for alle som betaler medlemskapet i Fagforbundet, men den er særlig viktig for dem som har dårlig råd. Forbundet må ha kontingentinntekter som gjør at vi kan jobbe for hele laget. Men vi må også ha en kontingent som er så lav at hele laget har råd til å bli med i Fagforbundet, sier Mette Nord.

Mange unge medlemmer melder seg ut

Det har kommet nesten 100 forslag om å endre kontingenten og det er rundt to tiår siden kontingenten ble endret forrige gang.  Lederen av Fagforbundet Ung var klar fra talerstolen. 

– Det viktigste med denne saken er at vi må styrke Fagforbundets posisjon. Og det er bare en måte å gjøre det på: Styrket medlemsutvikling og økt tariffmakt. Vi må få flere til å melde seg inn. Og vi må få flere til å bli værende som medlemmer. For det er medlemmet som alltid skal være det viktigste for Fagforbundet, sier Victoria De Oliveria som er leder av Fagforbundet.

– Vi vet at 10 % av alle lærlinger medlemmene melder seg ut hvert år. mens 25 % av studentmedlemmene også melder seg ut. Det må vi gjøre noe med, Det kan vi gjøre noe med, sier lederen av Fagforbundet Ung.

Kontingentkuttet gjennomføres med en reduksjon fra 1.45% til 1.20% fra 01.01.2023.

Se alle saker fra landsmøtet

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?