Til hovedinnhold

Nyheter

Samling for tillitsvalgte.

Samling for HTV(hovedtillitsvalgte) i alle avtaleområder, og TV(tillitsvalgte) i avtaleområder som ikke har HTV (Virke, PBL, FUS, KA, NHO m fl)

Tillitsvalgtes rolle i ansettelsesprosesser 03. og 04. desember 2020

Sted: Quality Hotel Residence, Sandnes Oppstart med noe å spise torsdag 03. desember kl. 09.30, avsluttes med lunsj fredag 04. desember.

Åpen dag på folkets hus

LO i Stavanger og omegn inviterer alle organiserte/uorganiserte til åpen dag.

1 Kulturhistorisk fjordtur

Kulturhistorisk fjordtur med «Rogaland» Rundt Borgøy: i Lars Hertervig og Cleng Peersons rike Søndag 30. august 11:00 – 18:00

Gratulerer med dagen renholdere

Tusen takk for den flotte jobben dere gjør -uten dere stopper Norge :)

Hva skjer når du faktisk må bruke reiseforsikringen?

Når vi reiser på ferie, går heldigvis det aller meste etter planen. Men hva skjer dersom noe uforutsett skjer? Hva skal du gjøre for å få den hjelpen du trenger?

Webinar for tillitsvalgte. Vanskelige personalsaker

Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Fagskolen Helsefag - info fra Fagskolen Rogaland. Det er ennå ledige plasser !!!!!

Fagskolen Rogaland helsefag tilbyr GRATIS videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og barn og ungdomsarbeider.

Fagforbundets familieleir 2022

Informasjon til fagforeningene om Fagforbundets familieleir Fagforbundet følger opp tidligere års suksess med to leirer fylt med aktiviteter for barn og voksne. For 2022 er det planlagt en leir på Haraldvollen leirskole i Målselv kommune i uke 31 - og en leir på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole på Ringsaker i uke 32.

ÅRSMØTE

Her finner en dokumentene som skal vedtas på årsmøte den 26 august. Møte vil bli avholdt på Radisson Atlantic fom 15.30 tom 16.30

Invitasjon til Pizza kveld.

Medlemmene i Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst inviteres til Pizzakveld .

Invitasjon til årsmøte

Fagforbundet avd. 469 inviterer våre medlemmer til årsmøte og middag på Quality Hotel Residence 27. januar 2023 kl. 19.00

Valg av nytt styre i Fagforbundet avd 469

Valgkomiteen for Fagforbundet Avd 469 har startet sitt arbeid og vil gjerne ha inn forslag til kandidater . Fint hvis vi kan få forslagene innen 10.01.2022

Mulighet for å stille koronarelaterte spørsmål til LOfavørs samarbeidspartner HELP

Det er mange medlemmer som tar kontakt med LOfavørs samarbeidspartner HELP med spørsmål om erstatning for reiser, konserter og annet, som ikke blir noe av i sommer. Derfor setter de av tid førstkommende fredag til å svare på spørsmål fra alle. Fredag 12. juni kl 10-14 svarer HELPs advokater på koronarelaterte juridiske spørsmål. Alle kan stille spørsmål, enten de er medlemmer eller ikke, og uavhengig av om de har LOfavør Advokatforsikring eller ikke.

FAGSKOLE TILBUD

Fagskolen Arbeid med språk, flerspråklig og flerkulturell kompetanse i barnehagen/skole

Bruk av permitteringer og permitteringsvarsel ifm koronautbruddet.

Det har kommet inn mange spørsmål knyttet til permitteringsregler. Her kommer et forsøk på avklaringer omkring permitteringer.

Videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid – modul 1 Mangfold og måltidsglede

Assistenter og fagarbeidere er en gruppe som ofte blir «glemt» når det gjelder videreutdanning. På bakgrunn av dette har Fagakademiet (som er eid av Fagforbundet) i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet utviklet en videreutdanning i Barne- og ungdomsarbeid som starter opp i august.

Strømming av 1. mai-sendingen

LO gjennomfører i år et digitalt 1. mai-arrangement med en egen studiosending på nett på 1. mai fra kl. 11.00.

Kurs lo favør og pensjon i Haugesund/Karmøy

Nå er det kurs/info om LO favør og det viktige tema hva får jeg i pensjon. Både i Haugesund og Karmøy. Velg hvor dere vil gå.

Valgkomiteen trenger flere kandidater .

Valgkomiteen har hatt møte, og vi er i gang med å ringe rundt for å få på plass gode folk i alle verv. Kom gjerne med innspill!!!

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?