Til hovedinnhold

KOMPETANSEFORHANDLINGER VÅREN 2023

Uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser er det mulighet for å forhandle om lønn når en arbeidstaker i kapitel 4 har gjennomført formell og relevant etter-/videreutdanning (ref. Hovedtariffavtalen § 4.2.4).

22.02.2023
Sist oppdatert: 22.02.2023

INFO OM KOMPETANSEFORHANDLINGER

Fylkesdirektøren i RFK avholder sammen med bla Fagforbundet jevnlige såkalte kompetanseforhandlinger for ansatte i stillinger i kap.4.

Dette er eksempler på stillinger:

 • assistent/elevassistent
 • vaktmester/tekniker/IKT
 • tekniker/driftskoordinator/driftsleder/driftsleder med fagbrev
 • fagarbeider/barne- og ungdomsarbeider
 • miljøarbeider/miljøterapeut
 • renholder/renholdsoperatør/renholdsleder med fagbrev
 • konsulent/saksbehandler
 • fagleder/kontorleder
 • tolk/bibliotekar
 • tverrfaglig spesialutdanning med høyskole
 • lærer uten godkjent utdanning/lærer
 • adjunkt/adjunkt med tillegg
 • lektor/lektor med tillegg

 

I tillegg til HTA kap. 4.2.4 legges følgende kriterier til grunn:

Den ansatte har tatt kompetansegivende etter- og videreutdanning av minimum et halvt års omfang (30 stp.) som er sluttført høsten 2022.

Kompetanseutviklingen må være avtalt med leder og relevant for stillingen.

Det må ikke være gitt lønnsmessig uttelling allerede gjennom stigene i kompetanselønnssystemet, opprykk til ny stillingskode eller gjennom ordinære/særskilte forhandlinger.

Vitnemål forutsettes levert nærmeste leder.

 

For undervisningsstillinger:

 • utdanningen må ikke inngå som en del av kravene til grunnutdanning for stillingen, f.eks. PPU eller yrkesteoretisk utdanning
 • for yrkesfaglærere kan ekstra, relevant fagbrev tatt etter 01.05.2018 vektlegges.

 

Dette må framgå av kravene:

 • Navn
 • Stilling og stillingskode før avlagt eksamen
 • Betegnelse på fag
 • Omfang/studiepoeng/fagskolepoeng
 • Eksamensdato

Har du tatt viderutdanning  som gir 30 eller 60 stp- inviteres du til å sende inn krav til kompetanseforhandlinger våren 2023.

Ta kontakt med FHTV Torhild Østhus for å få tilsendt kravskjema og mer informasjon:

Fagforbundet setter kravfristen til 13 mars 2023.

Virkningsdato for lønnstillegg etter vårens forhandlinger settes til 01.01.2023.

 

Mvh Fagforbundet FHTV

Torhild Østhus

Epost: torhild.osthus@skole.rogfk.no

Tlf : 91856565.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?