Til hovedinnhold

Nyheter

Uttalelse fra regionsmøte: Regjeringa svikter arbeidsfolk under korona-krisa

Covid-19-pandemien er både en helsekrise og krise for arbeidslivet. Tiltakene for å begrense smitte rammer befolkningen skjevt. Dessverre ser vi at regjeringa ikke gjør nok for å skjerme virksomheter og arbeidstakere som har betalt prisen for nedstengingen.

Kamp nytter!

At vårt medlem endelig fikk fast jobb er en seier for alle som slåss for at Oslo kommune skal være en seriøs arbeidsgiver, som tilbyr sine ansatte anstendige arbeidsvilkår. Denne saken skulle aldri vært i rettsapparatet i utgangspunktet. Vi er nå strålende fornøyd med at byrådet har tatt til fornuft. Vi gratulerer vårt medlem og vår dyktige hovedtillitsvalgte i bydel Ullern. Vi håper at byrådet tar lærdom av den svært klare tingsrettsdommen og at noe liknende aldri gjentar seg! Den enstemmige tingsrettsdommen er nå gjeldene rettspraksis og vil kunne få betydning også for andre midlertidige ansatte.

Andrea Amundsen er sykepleier ved Uranienborg sykehjem

- Jeg skal ta vaksinen og oppfordrer deg til å gjøre det samme

Fagforbundet anbefaler sine medlemmer å ta vaksinen mot covid-19. Massevaksinering er starten på slutten av pandemien. Bli med på laget og ta vaksinen.

Protokoll fra årsmøtet finner du her.

Oppdaterte årsmøtepapirer! Her kan du lese to innkomne saker til årsmøtet som omhandler økonomisk søknad til Ship to Gaza og Palestinaprosjekt. Vi ber årsmøtet ta stilling til om disse søknadene er ivaretatt i styrets innstilling til møtet i sak 7 - budsjett 2021.

Vi er i streik!

Lønnsforhandlingene med NHO førte ikke fram, og det betyr at våre medlemmer i Frelsesarmeen, Blindeforbundet og HERO Kompetanse er berørt av streiken. Bakgrunnen for konflikten er at Fagforbundets og FOs medlemmer i denne avtalen har sakket lønnsmessig kraftig etter over mange år. I 2019 valgte NHO å løfte sykepleierne i dette området opp på om lag samme nivå som alle andre sykepleiere. LOs medlemsforbund har krevd et tilsvarende lønnsløft for alle sine medlemmer. Det svarte NHO klart nei på. Dermed var det ikke grunnlag for videre mekling.

God jul

Vi ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte ei riktig god jul. Tusen takk for innsatsen som er lagt ned for fellesskapet også i år.

Velkommen til digitalt ÅRSMØTE 21.januar 2020 kl. 17:00

Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo avholder digitalt årsmøte 21.januar 2021. kl. 17:00. Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 21.desember 2020. Saker sendes foreninga på e-post post@fagforbundet148.no eller per post til Hausmannsgate 6, 7.etg, 0186 Oslo. Sakspapirer vil bli tilgjengelig på våre nettsider https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/oslo/avd148/ fra 11.januar 2021. Sakspapirene vil også kunne sendes medlemmer på forespørsel.

Vi er godt i gang med Fagforbundsuka!

Vi organiserer medlemmer på tvers av kommunal og privat sektor. Vi har tillitsvalgte i alle bydelene i Oslo. Her kan du møte hovedtillitsvalgt Aline Håkestad i Nordre Aker.

Fem dager, fem gratis webinarer

Fagforbundet Oslo inviterer alle medlemmer til fagforbundsuka fra 23. november til og med 27. november. Fem dager, fem gratis webinarer. Her har du oversikten.

Alt om uravstemning i lønnsoppgjør

Det har vært uravstemninger i flere lønnsoppgjør og det er ikke alltid like enkelt å sette seg inn i alt som medlem. Dette er det aller viktigste du må vite og gjøre.

Hvordan skal Oslos rusomsorg se ut?

Det er lagt planer for omstilling på rusfeltet. Vi har gitt våre innspill. De kan du lese her.

Høstens lønnsoppgjør

Lønnsoppgjørene er godt i gang! Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år forhandler vi for våre om lag 395 000 medlemmer. Her kan du lese mer om tariffoppgjøret 2020

God sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer! Vi håper mange av dere nå kan nyte litt velfortjent fri og hvile. Til enhver tid er det allikevel mange som holder hjulene i gang. En ekstra tanke og takk går til dere! 😍 Vi nås som vanlig på e-post post@fagforbundet148.no eller telefon 48267826.

Bli med på digital Pride

I år foregår Oslo Pride digitalt på vierlive.no. Selv om vi må holde avstand kan vi fortsatt være sammen digitalt for å feire mangfold og kjærligheten.

Arbeidernes internasjonale kampdag! - på internett

Det blir en annerledes 1.mai i år. Vi må holde avstand. Vi feirer på internett.

Gratis Åge-konsert for medlemmer

I forbindelse med 1. mai-feiringa kan Fagforbundet by alle medlemmer på konsert med Åge Aleksandersen 30.april. Digitalt, såklart!

Arbeidernes internasjonale kampdag feires på internett!

Du kan følge med på Facebook her: https://www.facebook.com/1mai2020/

Krever økte ubekvemstillegg for ansatte som er berørt av koronakrisen

Fagforbundet og KAH har stilt krav overfor Oslo kommune om økte ubekvemstillegg for ansatte i Oslo kommune som er berørt av koronakrisen. - De ansatte må få den anerkjennelsen de fortjener uansett stillingsstørrelse eller yrkesbakgrunn, sier Per Egil Johansen.

God påske!

Vi ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god påske! Vi sender en ekstra takk til alle dere som står på for oss andre. Vask hender. Hold avstand. Hold kontakt.

I DISSE KORONATIDER

Om du har spørsmål om saker og ting på jobben i disse koronatider, må du huske å ta kontakt med din tillitsvalgt. Om du ikke har tillitsvalgt på jobben din, ta kontakt med oss i foreninga. Vi er berørt som alle andre, og begrenser all møtevirksomhet. Vi er likevel tilgjengelig for dere på e-post post@fagforbundet148.no og mobil 48267826.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?