Til hovedinnhold

Krever økte ubekvemstillegg for ansatte som er berørt av koronakrisen

(Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Fagforbundet og KAH har stilt krav overfor Oslo kommune om økte ubekvemstillegg for ansatte i Oslo kommune som er berørt av koronakrisen. - De ansatte må få den anerkjennelsen de fortjener uansett stillingsstørrelse eller yrkesbakgrunn, sier Per Egil Johansen.

15.04.2020
Sist oppdatert: 16.04.2020

Alle ansatte i Oslo kommune har gjort en formidabel innsats i krisen og må få den anerkjennelsen de fortjener. Ansatte jobber side ved side for å bekjempe viruset uansett når det er på døgnet. Derfor har Fagforbundet og KAH fremmet krav ovenfor Oslo kommune likt det kravet som er fremmet i kommune Norge forøvrig

Fagforbundets Per Egil Johansen, er klar på at alle ansatte som er berørt av krisen uansett om det er heltids- eller deltidsansatte og uansett yrkesbakgrunn, må være en del av en slik avtale.

- Det er viktig å få på plass en avtale som omfatter alle ansatte som er berørt, både heltids og deltids ansatte og uansett yrkesbakgrunn! Våre medlemmer står i en kjempe krevende situasjon i fremste rekke under pandemien. En slik avtale vil være med på å anerkjenne den innsatsen, sier Per Egil Johansen.

Kravene fra Fagforbundet og KAH

  • Ansatte som på grunn av koronaepidemien har fått en økt belastning med kveld/nattarbeid og lørdag og søndagsarbeid får et forhøyet tillegg.
  • 10.2 arbeidstaker som jobber med lørdags- og søndagstillegg, får et tillegg på kr 50,00 pr. time over gjeldende sats.
  • 9.7.1 arbeidstaker som jobber med 40 % kvelds- og nattillegg, får et økt kvelds- og nattillegg på kr 24,00 pr. time over gjeldende sats.
  • Tilleggene gjelder også ekstravakter og deltidsansatte. Tilleggene kommer i tillegg til det de måtte ha fra før av tillegg.
  • Ansatte som på grunn av koronaepidemien arbeider flere lange vakter, skal etter tre lange vakter på rad ha ett engangsbeløp på kr. 1000,- for hver vakt utover de tre første vaktene.
  • Ansatte som går beredskapsvakter utenfor arbeidsstedet, og har fått en økt belastning på grunn av koronaepidemien, skal ha en omregningsfaktor på 1:4 av vakten i den alminnelige arbeidstiden. Hovedtariffavtalens kap. § 8.8.1 gjelder ift betaling på utrykning.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?