Til hovedinnhold

Forhandlinger i Oslo kommune: KAH krever kompensasjon for fjoråret

-Vi ble hengende etter i 2020. Det må rettes opp i årets oppgjør slik at kommuneansatte ikke blir hengende etter, krever Roger Dehlin som leder Fagforbundet Oslo.

29.04.2021 av Bjørn Lodve Wikstrøm
Sist oppdatert: 30.04.2021

Forhandlingene om tariffrevisjonen fortsetter i Oslo kommune. I dag kl. 10.00 overleverte Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) og de andre forhandlingssammenslutningene sine kravdokumenter nr. 2 til forhandlerne fra Oslo kommune. KAH består av de fire LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo, og er den største forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune.

 

Frontfaget legger rammene for oppgjøret

Den økonomiske ramme for oppgjøret ligger an til å bli et sentralt punkt i år. Frontfagsmodellen innebærer at den konkurranseutsatte industrisektoren (frontfaget) forhandler først, mens offentlig sektor og andre avtaleområder som forhandler senere, ikke skal ha høyere lønnsutvikling enn frontfaget. På den måten sikres både konkurransekraft og en rettferdig lønnsutvikling på tvers av sektorer.

I 2020 viste det seg at den reelle lønnsutviklingen ble høyere i frontfaget enn først antatt. Teknisk Beregningsutvalg (TBU) har i ettertid kommet fram til at lønnsutviklingen i frontfaget ble på 2,2%, og ikke 1,7% som det først ble antatt, og som partene i Oslo kommune forholdt seg til.

 

Krever kompensasjon for mindrelønnsutvikling

-I år vil vi ta igjen det tapte fra fjoråret. Utover en lønnsutvikling på linje med frontfaget i 2021, krever vi derfor et tillegg som skal kompensere for mindrelønnsutviklingen i fjor. Det er det som må til for at våre medlemmer ikke skal bli hengende etter. Vi vil understreke at det er helt i tråd med frontfagsmodellen, sier Roger Dehlin.

 

Likt lønnstillegg for alle

-Vi krever at alle kommuneansatte skal få et flatt kronetillegg som gis på lønnstabellen for å sikre at forskjellene ikke øker. Lønnsoppgjøret skal foregå gjennom sentrale forhandlinger, og det bør ikke settes av penger til lokale forhandlinger, forteller han.

 

-For oss er det ikke noe poeng å sette yrkesgrupper opp mot hverandre. I Oslo kommune er det en rekke forskjellige yrkesgrupper som har måttet takle en ekstraordinær situasjon det siste året. Noen er mer synlig utad enn andre, men uten en samlet innsats fra alle yrkesgruppene i så ville vi vært mye hardere rammet av pandemien, forklarer Dehlin.

 

Kronesatsene må justeres

-Vi velger også å løfte opp et krav om at kronesatsene som nevnes i tariffoverenskomstens A-del må reguleres. Selv om det er prisvekst i samfunnet, har det til nå ikke vært noen automatikk i disse satsene reguleres. Det rammer blant annet de som jobber på ugunstige tidspunkter når kronesatsene ikke justeres i takt med prisene, framholder han.

 

Må bli enige i natt

Partene har frist ved midnatt natt til 1. mai på å komme til enighet. Dersom partene ikke blir enige og bryter forhandlingene, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

 

Relaterte dokumenter:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?