Til hovedinnhold

Kamp nytter!

At vårt medlem endelig fikk fast jobb er en seier for alle som slåss for at Oslo kommune skal være en seriøs arbeidsgiver, som tilbyr sine ansatte anstendige arbeidsvilkår. Denne saken skulle aldri vært i rettsapparatet i utgangspunktet. Vi er nå strålende fornøyd med at byrådet har tatt til fornuft. Vi gratulerer vårt medlem og vår dyktige hovedtillitsvalgte i bydel Ullern. Vi håper at byrådet tar lærdom av den svært klare tingsrettsdommen og at noe liknende aldri gjentar seg! Den enstemmige tingsrettsdommen er nå gjeldene rettspraksis og vil kunne få betydning også for andre midlertidige ansatte.

05.02.2021
Sist oppdatert: 05.02.2021

https://www.dagsavisen.no/oslo/alenemor-matte-kjempe-i-retten-mot-oslo-for-a-fa-fast-jobb-etter-11-ar-na-gir-byradet-seg-1.1829581?fbclid=IwAR1IB7JmeixTHp8V1e-p6EKXnREp3XcgB80hn_oEMGX5aroSq9EfBXV25T0

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?