Nyheter

Gratis eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i vaskerifaget.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) arrangerer gratis eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i vaskerifaget. Kurset forbereder deltakeren til teorieksamen for praksiskandidater, som er første skritt på veien til å få fagbrev som vaskerioperatør. Frist for påmelding er 15.august 2022.

Fagforbundet inviterer til: Menn i barnehagen.

Årets konferanse skal være i Trondheim, den starter torsdag 22 september klokken 09, håper derfor deltakerne kommer seg til Trondheim onsdags kveld. Sted: Quality Hotel Augustin, Kongens gate 26, Trondheim Dato; 22-23 September Målgruppe; Menn i barnehagen

Ferieavvikling Fagforbundet Nordland og Kompetansesentret i Nordland

Fagforbundet Nordland avvikler nå sommerferie. Nedenfor ligger en oversikt over ferieavviklingen. Kontakttelefon er: 75565420, den vil være betjent hele ferieperioden.

4 krav om fast stilling innfridd i Øksnes.

I juni i år har vi fått innfridd 4 krav om fast stilling, ett medlem har fått 85% stilling som Fagarbeider ved Myre skole og SFO, 2 medlemmer har fått innfridd krav på 100% stilling som assistent/fagarbeider i barnehage og 1 medlem har fått innfridd krav om 100% fast stilling som helsefagarbeider ved Myreheimen sykehjem.

OU-Kurs for kontoransatte i KA

Endelig kommer det et kurstilbud fra OU for kontoransatte i KA.

Gladsak fra Fagforbundet Sortland.

I mange år har Sortland kommune hatt en regel om at assistenter kun i omsorg ikke har fått større stilling enn 30 % fast. Fagforbundet begynte å ta opp dette med arbeidsgiver våren 2021, da kom de til enighet om 50 % stilling. 6.mai 2022 kom arbeidsgiver og Fagforbundet Sortland til enighet om en ny protokoll.

Varslingsreglene i AML.

Dette kurset skal føre til økt kunnskap om regelverket om varsling i arbeidslivet. Kurset er oppdatert i forhold til de siste endringene som ble innført fra 1.7.2021. Fantastisk foredragsholder og svært gode tilbakemeldinger på tidligere kurs.

KURS I YRKESSEKSJONSARBEID OG YRKESPOLITIKK FOR HELSE OG SOSIAL

Administrasjonen i Yrkesseksjon helse og sosial har laga et pilotoplegg med digitalt kurs i yrkesseksjonsarbeid og yrkespolitikk, som vi vil tilby dere.

Rapport om skolenes erfaringer med ny rammeplan for SFO

Hovedfunn i rapporten kan dere lese under.

Pressemelding: Opptrapping konflikt i KS området Nordland.

Fagforbundet leverte klokken 14.00 i dag 23.mai, varsel om plassfratredelse på en opptrapping av en eventuell streik. Opptrappingen skjer i de samme 10 kommunene med ytterligere 1159 medlemmer av Fagforbundet som vil legge ned sitt arbeid fra arbeidsdagens start 30.mai

Samarbeid om et anstendig arbeidsliv.

Fredag 20.mai presenterte Fagforbundet Nordland prosjektet Decent Work for styret i Nordland Arbeiderparti. Internasjonalt arbeid og et felles ansvar for et globalt arbeidsliv er godt forankret i både Arbeiderpartiet og Fagforbundet.

Pressemelding angående mulig konflikt i KS området - Nordland.

Fagforbundet leverte klokken 14.00 i dag 18.mai, varsel om plassfratredelse i 10 kommuner i Nordland.

Decent work - prosjektet er godt i gang.

Fagforbundet Nordland avholdt fredag 13.mai ei samling for tillitsvalgte om ILO og ikke minst om konvensjon 190. Målet vårt er å lære oss mer om internasjonalt arbeid, hvordan vi kan påvirke og være aktiv i global arbeidslivspolitikk. Som innledere hadde vi Liz Helgesen fra Unio som har fulgt utarbeidelsen av C190 tett internasjonalt. Vi hadde våre egne innledere også: Hans-Kristian Stenestø fra Fagforbundets internasjonale sekretariat og Magnus Holfodt fra LOs internasjonale avdeling.

Skuffa over Trygdeoppgjøret.

Fagforbundet Nordland er svært skuffet over at regjeringen sammen med Høyre har sikret flertall for sitt forslag om å frata pensjonistene to milliarder kroner i pensjonsregulering i årets trygdeoppgjør.

Varslingsreglene i AML

Dette kurset skal føre til økt kunnskap om regelverket om varsling i arbeidslivet. Kurset er oppdatert i forhold til de siste endringene som ble innført fra 1.7.2021. Fantastisk foredragsholder og svært gode tilbakemeldinger på tidligere kurs.

Økte priser gjør at hele laget må løftes.

I år er det viktigere enn på lenge å sikre hele laget økt kjøpekraft. Fagforbundet Nordland har gjennomført en medlemsundersøkelse hvor halvparten sier de har måttet endre hvordan de lever på grunn av prisveksten.

Fagforbundet Nordland: Invitasjon til kurs i "Klart språk"

Her kommer et tilbud til alle medlemmer og tillitsvalgte. IKKE VENT det er begrenset med plasser.

Fagforbundet Nordland arrangerer INSTA 800

NS-INSTA 800 er et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Standarden er viktig for alle som driver i renholdsbransjen samt alle som skal inngå avtaler om renholdstjenester. Standarden viser. Hvordan kvalitetsnivåene skal være etter utført renhold. Hvordan byggets ulike rom grupperes inn i romprofiler.

Fagbrev for høsten - tilbud fra AOF

AOF har satt opp menge spennende teori til fagbrevkurs for høsten. Ta kontakt med Christian for spørsmål om disse tilbudene.

Hva er det som skjer i Fauske Kommune?

Fagforbundet Nordland forventer at politikere tar ansvar for å også løfte ledelse og administrasjon som et viktig fagfelt i omstillingsprosesser. Alle ansatte som utfører en nyttig oppgave for det offentlig må få anerkjennelse for at de er nyttige for fellesskapet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?