Brosjyrer og materiell

Søk etter brosjyrer og materiell

En handlekraftig kamporganisasjon - Status fagforbundet 2017

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Et likestilt arbeidsliv

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Fagforbundet forandrer Norge - Debatthefte kommunevalget 2019

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Farlig forbindelser

Norske bånd til den israelske okkupsjonen

Hefte

Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Kommersialisering av fellesgodene

Diverse

Last ned Logg inn og bestill

Kommuner og egenregi

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Kommunereformen - Policydokument

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Kortversjon - Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer

En kortversjon med sammendrag, problemstillinger og konklusjoner.

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Markedsretting av offentlig sektor

Hefte

Last ned Logg inn og bestill