Brosjyrer og materiell

Søk etter brosjyrer og materiell

Kommunereformen - Policydokument

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Kortversjon - Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer

En kortversjon med sammendrag, problemstillinger og konklusjoner.

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Markedsretting av offentlig sektor

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Offentlig ressursbruk - Hva sier tallene? 2017

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Offentlig-privat samarbeid - 2017

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Protokoll - Fagforbundets 1. Ordinære landsmøte 19. - 24. Mai 2005

Bok

Logg inn og bestill

Logg inn og bestill

Protokoll fra Fagforbundets 2. ordinære landsmøte 2009

Bok

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

TISA - en kamp mot offentlige tjenester - PSI spesialrapport

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Voksnes muligheter til videregående opplæring

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Arbeidsplan ferie m.v.Turnuskurs.

Format: A3

Diverse

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill