Brosjyrer og materiell

Søk etter brosjyrer og materiell

DVD NKF Bilder fra Norsk Kommuneforbunds historie

Denne koster 50 kr pr stk. Bestilles igjennom Fagforbundets ordinære nettbutikk.

Diverse

Last ned Logg inn og bestill

DVD Verving Sterkere med - enn uten

Diverse

Best sammen - Om å øke nærværet i barnehager

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Best sammen om flere yrkesaktive år

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Best sammen. Om å red. sykefravær i kom. sektor

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Best sammen. Om å øke nærværet i helse og omsorgssektoren

Må bestilles hos Fagforbundets postavdeling.

Hefte

Logg inn og bestill

Best sammen. Om å øke sysselsettingen blant personer med red. funksj. evne

Om å øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne.

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

15 år med EØS

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

De Facto Den nye sekretæren

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

De Facto Fagforbundet SKA medlem: Forventende og avventende

Hefte

Last ned Logg inn og bestill