Brosjyrer og materiell

Søk etter brosjyrer og materiell

Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene, Fafo-rapport 2017:17

Hefte

Last ned

Last ned

Lønnsom medbestemmelse, De Facto rapport 2: 2014

Effekter av trepartssamarbeidet i Lunner kommune. En case-studie

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Last ned Logg inn og bestill

Omstilling i kommunene - Veileder for tillitsvalgte

Kun for nedlasting.

Hefte

Last ned

Last ned

Samarbeid lønner seg, De Facto rapport 2:2015

Økonomiske effekter av trepartssamarbeid i tre norske kommuner

Hefte

Last ned

Last ned

SINTEF: Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling

SINTEF-rapport 12-2019

Hefte

Last ned

Last ned

Trepartssamarbeid

Hefte

Last ned

Last ned