Brosjyrer og materiell

Søk etter brosjyrer og materiell

Lønnsom medbestemmelse, De Facto rapport 2: 2014

Effekter av trepartssamarbeidet i Lunner kommune. En case-studie

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

Omstilling i kommunene - Veileder for tillitsvalgte

Kun for nedlasting.

Hefte

Last ned

Samarbeid lønner seg, De Facto rapport 2:2015

Økonomiske effekter av trepartssamarbeid i tre norske kommuner

Hefte

Last ned

SINTEF: Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling

SINTEF-rapport 12-2019

Hefte

Last ned

Trepartssamarbeid

Hefte

Last ned

OSS nr 1. 2003

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

OSS nr 1. 2004

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

OSS nr 2. 2004

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

OSS nr 3. 2004

Hefte

Last ned Logg inn og bestill

OSS nr 4. 2004

Hefte

Last ned Logg inn og bestill