Til hovedinnhold

Årsmøte 2024

20 års sammenhengende tillitsverv

20 års sammenhengende tillitsverv (Foto: Håvard Engebretsen)

Årsmøte ble gjennomført med 43 medlemmer med stemmerett og andre nestleder i Fagforbundet Oslo Anna Elisabeth Uran som årsmøtets ordstyrer.

15.02.2024 av Håvard Engebretsen
Sist oppdatert: 15.02.2024

Årsmøte behandlet hva styret har gjort i 2023 gjennom å legge frem årsberetning. Regnskap og revisors beretning, 7 innkomne forslag hvor to ble trukket av forslags stiller i årmøte, styret la frem planer for hvilken aktivitet foreningen skal ha i 2024 gjennom en handlingsplan, videre ble et budsjett for 2024 vedtatt og det ble valgt et styret. Det nye styret er:

Leder Terje Strømsnes, nestleder Håvard Engebretsen, sekretær Stine F Aarhus, kasserer Torill Elisabeth Larsen, medlemsregister Fane2 Ole Martin Bergmann, opplæringsanvarlig Lars-Petter Einarsen, leder ungdomsutvalget Unni Vestergren Asthøy, nestleder ungdomsutvalget Angelina Olivia Wangdu, leder pensjonistutvalget Lars Hvoslef, nestleder pensjonistutvalget Jacob Kristoffersen, leder yrkesseksjon kontor administrasjon Kristin Sandaker, leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk Geir Aukner, nestleder yrkesseksjon samferdsel og teknisk Mohammed Ali Abdulle, styremedlemmer Rune Semb, Knut Erik Ramstad, styremedlem vara kommunal Anne Sandborg, styremedlem private Christina Marie Anderersen, revisor Steinar Lund.  

Det ble hedret jubilanter med 25 år medlemskap i Fagforbundet og 40 år medlemskap i LO, disse fikk diplom og merke. I Fagforbundet har man en måte å hedre tillitsvalgte på som har hatt tillitsverv sammenhengende i 20 år. Disse tillitsvalgte er Lars Ole Beichmann og Thomas Eliassen, de ble tildelt fagforbundets høyeste bemerkelse med gull merke og diplom.

Det ble også vedtatt to uttalelser, en på den politiske situasjonen i Oslo og Norge og en på situasjonen i Gaza.

Datoen for årsmøte var ikke tilfeldig, 23.01.2014 ble fagforbundet Teknisk Fagforening stiftet. Fagforeningen har i 2024 10 års jubileum, det ble behørig markert med marsipan kake på årsmøte. Det ble vedtatt i handlingsplan og budsjett at fagforeningen skal ha en jubileums markering i 2024.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?