Til hovedinnhold

Videreutdanningstilbud for deg som jobber i SFO

bacheloriskolefritidspedagogikk

Bjørn Helge Nerdal (Foto: Ingri Bjørnevik)

Fagforbundet mener alle barn har rett på en trygg barndom. Barn må få være barn. Lek og fritid har en egenverdi. Kompetente og trygge ansatte er en forutsetning for at barn og unge får gode hverdager. Skolefritidsordninger må ha forsvarlig bemanning, med ansatte som har tid og evne til å se og anerkjenne det enkelte barns behov.

13.02.2024
Sist oppdatert: 13.02.2024

Bachelor i skolefritidspedagogikk

I studieprogrammet «Bachelor i skolefritidspedagogikk» legges det vekt på helhet og sammenheng mellom lek, læring, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter og praksis og ledelse.

Tilbakemeldingene fra student Bjørn Helge Nerdal er at han anbefale studiet Bachelor i skolefritidspedagogikk. Han startet med studiet høsten 2023. Studiet er også  åpent for deg som barne- og ungdomsarbeider via Y-veien.

Bjørn Helge Nerdal ble november 2023 kåret til årets barneveileder av SFO-nett på konferansen

De håper studiet kan supplerer og komplementerer det øvrige pedagogiske tilbudet i skoledagen, og bidra til å ivareta og støtte opp om barns utvikling og gode læringsmiljø i SFO og skole. Studiet er nettbasert, du kan velge med eller uten samlinger. Søknadsfristen er 15 april 2024

Yrkesfaglig høyere utdanning – kvalitetsarbeid i SFO

Fagforbundet ønsker også at fagarbeidere innen oppvekstsektoren skal ha tilbud om yrkesfaglig høyere utdanning; Fagskoletilbud – kvalitetsarbeid i SFO

Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som tar alt fra et halvt til to år. Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. Denne kalles ofte for fagskoleutdanning. Høyere yrkesfaglig utdanning er på nivået over videregående opplæring.

Relevante fagskoletilbud for deg som er barne- og ungdomsarbeider

Mange av utdanningene er spesielt rettet mot de som har tatt en yrkesfaglig utdanning på videregående.

Læringsmiljøsenteret

Læringsmiljøsenteret i Stavanger har sier følgende om Skolefritidsordningen; «SFO/AKS er en svært viktig del av barns oppvekst og læringsmiljø. Gjennom lek, læring og relasjoner til både andre barn og voksne, legges fundamentet for et godt liv.

Her finner du mer informasjon om Læringsmiljøsenteret

Trivsel, livsmestring og selvfølelse er viktige elementer i så måte - som verdier i seg selv, men også som grunnlag for utvikling både sosialt og faglig. SFO skal være et trygt og stimulerende sted, og vi i Læringsmiljøsenteret ønsker å bidra til dette både gjennom vår forskning og de utviklingsprosjektene vi er involvert i.»

Rammeplan for SFO

I 2021 fikk SFO sin første nasjonale rammeplanen, Fagforbundet var aktiv med i dette arbeidet. Rammeplanene sier SFO-eier skal sørge for at SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal utvikle fellesskap og ivareta barns rettigheter til fritid og deres medbestemmelse innenfor barnekonvensjonen.

Samfunnsforskning på NTNU evaluerer den nye rammeplanen for SFO

Fagforbundet mener dette vil krever nok bemanning med ansatte i hele stillinger, som har tid til planlegging, medvirkning, samarbeid og utviklingsarbeid Det er viktig med gode muligheter for kompetanseutvikling, etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i SFO.

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?