Til hovedinnhold

Enighet i Norlandia-barnehagene

Enighet i lønnsoppgjøret i Norlandia-barnehagene.

Enighet i lønnsoppgjøret i Norlandia-barnehagene. (Foto: Mostphotos)

Tirsdag kveld kom partene til enighet i forhandlingene for Norlandia-barnehagene med bistand fra Spekter og LO Stat.

14.06.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.06.2023

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet med arbeidsgiver og at vi fikk godt resultat på linje med kommunesektoren, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Magnus Langstrand. Rammen for oppgjøret ble 5,4 prosent og har virkning fra 1. april 2023.  

Avtalen gjelder ansatte i Norlandia barnehagene, som barnehageassistenter, barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere, barnevernspedagoger og ledere i barnehage. Fagforbundet forhandler sammen med Utdanningsforbundet og Delta, Lederne og FO. I 2023 er lønnsoppgjøret et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn.  

– Det har vært viktig for oss at hele laget får økt reallønn og at vi har sikret en god lønnsutvikling for alle ansatte i Norlandia-barnehagene, sier Langstrand.  

Norlandias barnehager ble samlet under avtaleområdet Spekter 1. januar 2023. Flyttingen fra et tariffområde til et annet har hatt innvirkning på årets mellomoppgjør fordi det har vært ulikheter i lønnstabellene mellom områdene.  

Tabell for Norlandia
Tabell for Norlandia (Foto: Faksimile fra protokoll)

Det settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på videre utjevning av harmonisering angående overgang fra PBL til Spekters tariff. Partene har også forpliktet seg frem mot hovedoppgjøret i 2024 å se på lønnsnivået for fagarbeidere, barnehagelærere og pedagogiske ledere.  

Protokollen finner du her

Fra 1. januar 2023 fikk alle ansatte i Norlandia-barnehagene hybridpensjon og livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen.  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?