Til hovedinnhold

Oppfordrer tillitsvalgte til å involvere seg i nytt kommuneforsøk

Nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet mener kommuneforsøk er en god mulighet til å utvikle offentlig sektor innenfor tillitsreformen.

Nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet mener kommuneforsøk er en god mulighet til å utvikle offentlig sektor innenfor tillitsreformen. (Foto: Lars Helgerud / Fagforbundet)

Et nytt forsøksprosjekt kan gi din kommune friere tøyler. Det kan gi gode muligheter for å jobbe med tillitsreformen, mener statssekretær Gunn Karin Gjul. Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen oppfordrer tillitsvalgte til å engasjere seg fra start.

11.05.2023 av André Haugen
Sist oppdatert: 11.05.2023

– Tillitsreform er noe som må skje nedenfra. Det er de som hver dag jobber tettest på innbyggerne som best vet hvordan offentlige tjenester bør utvikles til det bedre for dem som bruker dem. Dette er en unik mulighet til å ta del i utviklinga av offentlig sektor, og den kan vi ikke la gå fra oss, sier Larsen.

Fagforbundet har i flere år villet skrote markedstenkningen i offentlig sektor, og i stedet innføre mer tillitsbasert styring og ledelse, mer faglighet, mindre rapportering og å samle hele laget rundt innbyggeren. Dette er en anledning til få dette gjennomført, mener Larsen.

Åpner for nytt samarbeid

Statssekretærer, ledere i offentlig sektor og tillitsvalgte var denne uka samlet for å diskutere tiltak som er igangsatt eller under utarbeidelse på et seminar arrangert av LOs utvalg for tillitsreform. Statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet la vekt på regjeringas nye frikommuneforsøk, som hun mener kan bidra til gode løsninger innenfor tillitsreformen.

Statssekretær Gunn Karin Gjul i kommunal- og disktriksdepartementet presenterte regjeringas arbeid under LOs tillitsseminar.
Statssekretær Gunn Karin Gjul i kommunal- og disktriksdepartementet presenterte regjeringas arbeid under LOs tillitsseminar. (Foto: André Haugen/Fagforbundet)

Den nylanserte ordninga går ut på at kommuner og fylkeskommuner kan søke om fritak fra lovverk for å finne nye og bedre måter å jobbe på. De som søker vil få veiledning i tolkning av regelverket fra departementene, det legges opp til tilbud om et opplegg for erfaringsutveksling med andre kommuner, og det vil gjennomføres et evalueringsopplegg av ordninga.

Et av mange forslag til forsøk dreier seg om oppgavedeling og bruk av helsepersonell på tvers av spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene.

– Fagforbundet har i flere år jobbet for bedre oppgavedeling i helsesektoren. Helsepersonellkommisjonen har også pekt på dette som en del av løsninga på bemanningsutfordringa. Vi må bruke hele laget for å opprettholde kvaliteten i velferdstjenestene, og det må være tillit mellom ulike forvaltningsnivåer. Derfor er jeg veldig glad for at akkurat disse forsøkene foreslås, sier Larsen. 

Krever involvering

Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa oppfordrer til å involvere ansatte og fagforeninger i prosessen. Det er også et krav om søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan fagforeningene involveres.

– Det er de ansatte og våre tillitsvalgte som vet hvor skoen trykker, og hvilke regler som er mest i veien for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Jeg vil sterkt oppfordre lokale fagforeninger til å involvere seg. Det er avgjørende for at disse forsøkene skal lykkes, sier Odd Haldgeir Larsen.

Fristen for å sende inn en foreløpig søknad er 8. september 2023. Informasjon om forsøksordninga ligger på en nettside som regjeringa har opprettet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?