Til hovedinnhold

Nyheter

Deltakere på Arkivkonferansen 2023

Se Arkivkonferansen: – Bidrar til yrkesstolthet

Denne uken gikk den årlige arkivkonferansen til Fagforbundet av stabelen. Det er den 15. arkivkonferansen vi har arrangert. Det var mange engasjerte deltakere som samlet seg i Oslo for å få faglig påfyll fra spennende innledere. Fikk du ikke mulighet til å delta? Da kan du se hele konferansen i opptak her.

Lønnstyveri

– Det må svi for arbeidsgiver å bryte loven

I høst ble en arbeidsgiver for første gang dømt for lønnstyveri, etter at Fagforbundet foreslo å inkludere det i straffeloven i 2020. – Det må også svi for arbeidsgiver å bryte loven, og de må også få en straff, sier Mette Nord til Klassekampen.

NAV sine tiltak innen tillitsreformen skal i gang.

NAV starter forsøk med tillitsrefomen.

NAV fikk i 2022 oppdrag om å starte arbeidet med tillitsreformen i egen organisasjon. Etter en periode med kartlegging er tiden nå inne for å sette i gang tiltak og prøve ut hva økt lokalt handlingsrom vil ha å si for tjenestene i NAV. Les mer om hvilke forsøk som skal settes i gang, der bl.a. Trondheim kommune ønsker å gjøre kontakten med NAV enklere for yngre innbyggere.

MOT PRIVATISERING: Jan Roger Nilsen er tolk og tillitsvalgt. Nå kjemper han mot en foreslått privatisering av tolketjenesten i Kristiansand kommune.

– Tolking er en velferdsoppgave

Jan Roger Nilsen er tolk i Kristiansand kommune, og er fast bestemt på at det er i kommunal regi tolketjenesten hører hjemme.

Iren Luther og Trond Finstad, ledere i henholdsvis Yrkesseksjon helse og sosial og Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet.

Én innbygger, én journal – stadig like langt unna?

I denne kronikken deler Trond Finstad (Leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon) og Iren Luther (Leder Yrkesseksjon helse og sosial) tanker om veien videre for e-helse i Norge.

Bli med i faggruppe og få mulighet til å påvirke på fagområdene ledelse og NAV.

Er du en leder som er engasjert i faget ledelse? Eller jobber du i NAV og vil påvirke handlingsrommet du har?

Bli med i faggruppe ledelse eller i faggruppe NAV – faggrupper der du møter andre som bidrar med sin kompetanse, som ønsker å påvirke hvordan Fagforbundet skal jobbe med det du er opptatt av.

Hvordan vil du ha det på din arbeidsplass?

Vil du være med å påvirke dagens og fremtidens arbeidsplass?

Er du engasjert i hvordan arbeidsplassen din utformes, og hvilke muligheter og utfordringer hjemmekontor gir? Da kan du si ja til å være med i Fagforbundets faggruppe «Forhold på arbeidsplassen.» Der kan du dele kunnskap og erfaring, og bidra til utvikling på et viktig område for Fagforbundet.

medlem av AU og leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet

Arbeidstakere må være trygge på hjemmekontor

Nylig nektet Høyesterett å behandle en ankesak fra Hålogaland lagmannsrett som gjaldt forsikring av en ansatt på hjemmekontor. Dermed er det for øyeblikket uklart i hvilken grad arbeidstakere som frivillig jobber på hjemmekontor er dekket av yrkesskadeforsikring. Fagforbundet mener at alle arbeidstakere må være like godt forsikret i arbeidstiden uavhengig av om de jobber på deres fysiske arbeidsplass eller andre steder. Les hele saken i Aftenposten her.

Diskusjonpåkontor

Vil du påvirke fagutvikling i Fagforbundet?

Har du lyst til å styrke faglig kompetanse og bidra til fremgang innenfor ditt fagfelt? Da har du kommet til rett plass. Ved å melde deg til en faggruppe for Yrkesseksjon kontor og administrasjon, vil du få dele kunnskap og erfaring og bidra til utvikling for viktige områder for Fagforbundet.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Regjeringen lytter: Endrer ikke offentlighetsloven

Regjeringen har hørt på Fagforbundet og mange andre, og skroter forslag om endring i offentlighetsloven. – Det er bra regjeringen lytter. Vi mener endringene ville ført til mer hemmelighold i offentlig forvaltning, sier leder Trond Finstad i Yrkesseksjon kontor og administrasjon.

Roger Kristensen (leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Oslo), Trond Finstad (leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon sentralt) og Dagfinn Øien (det sentrale hovedverneombud i Oslo kommune)

Fagforbundet krever medbestemmelse i utarbeidelsen av fremtidens kontorløsninger

Tirsdag 19. september arrangerte Fagforbundet i Oslo en fagdag om fremtidens kontorløsninger. Her fikk deltakerne innblikk i forskningen på ulike kontorløsninger fra forskere ved AFI ved OsloMet og Stami. I tillegg tok blant annet leder av Yrkesseksjon kontor og administrasjon, Trond Finstad, til orde for at arbeidsgivere må bli bedre på å involvere tillitsvalgte i utformingen av fremtidens kontorløsninger.

Illustrasjon hjemmekontor

Regler og råd for hjemmekontor

I et tidligere nyhetsbrev kunne du lese at svært få av Fagforbundets medlemmer har skriftlig avtale om hjemmekontor. Det skal du ha hvis du jobber hjemmefra som en fast ordning! Arbeidstilsynets sider om hjemmekontor er en glitrende ressursbank med regler og råd. De har også en mal til en avtale som kan lastes ned og tilpasses den enkelte virksomhet. Den kan du tipse tillitsvalgte eller arbeidsgiver om hvis du mangler en avtale.

Logo

Gratis førpremiere og foredrag om kunstig intelligens på LO IKT-konferansen 11. oktober 2023

LO IKT-konferansen avholdes 11. oktober 2023. Tema for konferansen er kunstig intelligens og hvilke endringer dette kan medføre for arbeidslivet i framtiden. Den brennaktuelle dokumentarflmen "After Work" vises og Morten Goodwin innleder om kunstig intelligens.

NAV illustrasjonsfoto

Viktige funn i rapport om tillitsreformarbeidet i NAV

I 2022 fikk NAV i oppdrag å starte arbeidet med tillitsreform i egen organisasjon. Nå foreligger delrapport 1. Rapporten innebærer en omfattende kartlegging og trekker frem store utfordringer knyttet til medvirkning og samhandling. Fagforbundet er opptatt av at dette må fungere bedre for å kunne jobbe mer tillitsbasert i organisasjonen.

Trond Finstad

Urovekkende resultater i Fagforbundets hjemmekontorundersøkelse

Fagforbundets medlemsundersøkelse viser at hjemmekontor fremdeles er et uavklart område for mange av våre medlemmer. Forskriftskravet til individuell avtale om hjemmekontor er ikke på plass hos mange arbeidsgivere, og flertallet får ikke dekket ergonomisk utstyr på hjemmekontoret. I tillegg viser undersøkelsen store forskjeller i tilgang på hjemmekontor basert på utdanningsnivå og inntekt. Dette er urovekkende resultater, ifølge Trond Finstad, yrkesseksjonsleder i kontor og administrasjon.

Illustrasjonsfoto

LO om NAV-utredning: Forutsetter nok ressurser

Et offentlig utvalg har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. Utvalget har foretatt en bred gjennomgang av dagens system. Arbeidet har resultert i en NOU kalt Raskt og riktig som nå har vært på høring. LO har gitt høringsinnspill på vegne av Fagforbundets medlemmer.

kontor - skjerm - IT - illustrasjon - data - datamaskin - veileder - rådgiver - telefon - samtalerAnn-Mari Rønning - veileder

Siste sjanse for en unik mulighet til å utvikle deg som leder!

Fagforbundets topplederprogram er sterkt anbefalt av tidligere deltakere, og beskrives som en unik mulighet til å utvikle seg som leder. Gjennom programmet møter du forelesere fra prestisjefylte AFF, kjent fra Solstrandprogrammene, og som i flere år har ligget høyt på Financial Times-rangeringen av verdens beste etter- og videreutdanningsprogrammer. Klikk deg inn og se om også du kan være aktuell for faglig påfyll.

Gjul, Helgesen, Finstad i paneldebatt

Sammen i Arendal mot digitalt utenforskap

KS og Fagforbundet arrangerte debatt knyttet til digitalt utenforskap under Arendalsuka. Digitalt utenforskap er et vedvarende samfunnsproblem som rammer mennesker i ulike livvssituasjoner. Hvordan kan vi sammen gjøre de endringer som er nødvendige for å inkludere alle i det digitalte skiftet - også når det gjelder offentlige tjenester? Hvor skal innbyggerne få hjelp med digitale spørsmål i framtiden?

Arendalsuka

Skal det offentlige bare være leietaker på noen andres datamaskin?

Fagforbundet og Attac satt digital suverenitet og offentlige IKT-tjenester på dagsorden under Arendalsuka. "Skal det offentlige bare være leietaker på noen andres datamaskin?" var tittelen på arrangementet.

Illustrasjon

Stem mot digitalt utenforskap

Det bør være en klar politisk oppgave å støtte opp om innbyggerne, slik at alle kan ha nytte av offentlige tjenester i dagens digitale samfunn, skriver Turid Granum, leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Innlandet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?