Til hovedinnhold

Tid for tvungen mekling i NHO-barnehagestreiken

Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen, blant streikende siste dag før meklinga skal i gang igjen.

Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen, blant streikende siste dag før meklinga skal i gang igjen. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Torsdag 16. mars er det nøyaktig en måned siden meklinga mellom Fagforbundet og NHO-barnehagene brøt sammen og streiken var et faktum. Nå møtes de på nytt hos riksmekleren. Til tross for liten kontakt mellom partene siden sist, er forhandlingsleder Anne Green Nilsen forsiktig optimist.

15.03.2023 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 15.03.2023

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon er klar for mekling 2.0 med NHO i private barnehager.

Hva er dine forventninger til ny meklingsrunde med NHO?

- Jeg tenker at vi skal prøve på ordentlig vis, at vi klarer å snakke sammen og forsøke å komme fram til en enighet. Jeg klarer ikke være annet enn optimist, smiler Anne Green Nilsen.

Bred støtte til de streikende
Bred støtte til de streikende (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Hvordan har forholdet mellom Fagforbundet og NHO vært den siste måneden?

- Det har ikke vært noen kontakt mellom partene. Vi har avventet og egentlig ikke opplevd noen bevegelse som kunne ført til reelle samtaler.

Hvordan forbereder Fagforbundet seg på ny meklingsrunde?

- Vi tenker alternativer og møter opp med fullt mannskap og et mål om å få til en dialog.

Hva tenker du om en eventuell videre streik?

- Stemninga ute blant de streikende er veldig god - og de er klare for å gjøre jobben til det er overstått. Hvis vi ikke skulle komme i havn med meklinga så er de klare til å stå på videre. De streikende opplever å få mye støtte fra kollegaer og foreldre. I barnehagen i Trondheim ble for eksempel de streikende invitert inn på lunsj i forbindelse med en planleggingsdag. Sånt betyr så mye, forteller Green Nilsen.

Fanemarkering Youngstorget
God stemning på Youngstorget dagen før mekling, Anne Green Nilsen helt til høyre. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

Kan bli en langvarig kamp

Hvor lenge kan Fagforbundet streike?

- Denne streiken var aldri noe vi ønsket oss, vi streiker fordi vi må. Vi har kjempa lenge for å få på plass barnehagepensjon som en bransjestandard. Den er på plass i de andre private barnehagene, PBL, Norlandia og FUS. Vi streiker så lenge vi må for å få dette på plass også i NHO-barnehagene, understreker Green Nilsen. 

Hvorfor er det så viktig med en såkalt bransjestandard?

- Det er viktig å sikre at alle ansatte i barnehagesektoren har like god pensjon. NHO tilbyr en pensjon som ikke tar høyde for at kvinner lever lenger, altså en ordning hvor damer som lever lenge blir straffet for det.  Barnehagepensjonen, som nå er på plass i de andre private barnehagene, tar høyde for at kvinner lever lenger. Ved å si nei til en slik pensjonsordning vil NHO skape helt unødvendige forskjeller i pensjonsvilkårene i sektoren. 

NHO mener barnehagepensjon blir for dyrt?

- Barnehagepensjonen er litt dyrere enn innskuddspensjonen som NHO har tilbudt. Men vi må ikke glemme at barnehageeierne får dekket sine utgifter til pensjon gjennom offentlige tilskudd. Og når alle andre ser ut til å ha råd til det, er det rett og slett vanskelig å forstå hvorfor ikke NHO kan gjøre det samme for ansatte i sine medlemsbarnehager, avslutter forhandlingslederen.

Partene møtes hos riksmekleren klokka 15.00 torsdag 16. mars, med frist til midnatt samme dag. Hvis de ikke kommer fram til et resultat, fortsetter streiken i private barnehager.

Fra fanemarkering på Youngstorget dagen før tvungen mekling med NHO.
Alle barnehageansatte fortjener en livsvarig og trygg pensjon! Fra fanemarkering på Youngstorget dagen før tvungen mekling med NHO. (Foto: Ellisiv Solskinnsbakk)

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?