Til hovedinnhold

Du kan nominere kandidater til Fagforbundets yrkesskadepris

Brannkonstabler kan eksponeres for farlige stoffer

Brannkonstabler kan eksponeres for farlige stoffer (Foto: Highandlow)

Fagforbundet har en pris som deles ut til de som har gjort en spesiell innsats innenfor temaet yrkesskade og yrkessykdom for brannfolk og brannforebyggere. Prisvinneren får en sum som kan doneres til et verdig formål. Prisen dekkes av Fagforbundets yrkesskadefond. Du finner mer informasjon om prisen og yrkesskadefondet på denne siden.

16.11.2022 av Torgeir Holm
Sist oppdatert: 23.11.2022

Nominer kandidater til yrkesskadeprisen

Fagforbundet har en egen yrkesskadepris for brann, redning og forebygging. Prisen kan gis til den eller de som har bemerket seg positivt i arbeidet med å forebygge yrkesskader/sykdom eller forbedre situasjonen for de som har blitt skadet på jobb.  

Har du en kandidat til prisen? Send inn forslag til Norsk Brann og Redningsforum på post@nbrf.no

  • Oppgi navnet på personen du mener fortjener prisen
  • Skriv en kort begrunnelse der du oppgir hva personen har gjort for å fortjene prisen

Den som nomineres trenger ikke å være medlem av fondet. Prisen dekkers av yrkesskadefondet. Den har et tak på 10 000 kroner og overrekkes av Norsk Brann- og redningsforum på vegne av Fagforbundet.

Styret i Norsk Brann- og redningsforum avgir innstilling til Fagforbundet ved styret i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk om hvem som bør tildeles yrke s skade pris en og størrelsen på prisen. Styret i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk fatter det endelige vedtaket.

 

Yrkesskadefondet for ansatte i brann- og feiervesen

Ansatte i brann, redning og forebygging har noen særskilte HMS-utfordringer som gir risiko for yrkesskade og å utvikle yrkesrelatert sykdom. Fagforbundet har derfor opprettet et fond, som er en forsikring for ansatte i brann- og feiervesen organisert i Fagforbundet.

Målet er å hjelpe medlemmer som har havnet i en vanskelig situasjon på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom. Det koster kun 100,- kroner i innmeldingsavgift å bli dekket av yrkesskadefondet.

Yrkesskadefondet har to støtteordninger det kan søkes om:

  • Rentefritt lån på inntil 100 000, - for dokumentert reduksjon i lønnsutbetaling.
  • Økonomisk støtte på inntil 15 000, - for dokumenterte utgifter

Mer informasjon om yrkesskadefondet og hvordan du melder inn deg selv eller medlemmene i fagforeningen din finner du på denne siden.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?