Til hovedinnhold

Nytt styre i Yrkesseksjon Helse og Sosial

Iren Luther på landsmøtet i Fagforbundet 2022

Iren Luther (Foto: Birgit Dannenberg)

Fagforbundets 5. ordinære landsmøte valde nytt nasjonalt styre i yrkesseksjonen. Iren Luther fortset som leiar, og Helge Sporsheim er ny nestleiar.

18.10.2022 av Eskild Hustvedt
Sist oppdatert: 06.02.2023

Leiar og nestleiar er 100% frikjøpte verv. Luther og Sporsheim får med seg eit bredt samansett lag frå heile landet med mange forskjellege yrkesgrupper representert. Det nye styret er vald for tre år. Det er ein noko kortare landsmøteperiode, avdi landsmøtet denne gangen er eit år seinare enn vanleg pga. COVID-19-pandemien.

Iren Mari Luther, leiar (attval) - Oslo

Iren Luther går på sin 2. periode som leiar i yrkesseksjon helse og sosial. Ho er både hjelpepleiar og sjukepleiar, og har vidareutdanning i leiing. Iren har jobba både i spesialist- og kommunehelsetenesta, og har erfaring som både tillitsvald og verneombod.

Helge Sporsheim, nestleiar (attval, ny posisjon) - Oslo

Helge Sporsheim er ny nestleiar i yrkesseksjonen, i førre periode var han styremedlem. Han er hjelpepleiar, og har jobba både i kommune- og spesialisthelsetenesta. Helge har lang fartstid som tillitsvald, no sist som yrkesseksjonsleiar i yrkesseksjon helse og sosial i forbundsregion Oslo.

Sigrun Bøe Perez, styremedlem (attval, ny posisjon) - Vestland

Sigrun Bøe Perez var i førre periode varamedlem til styret, og er no vald som fast styremedlem. Ho er hjelpepleiar, med lang fartstid frå kommunehelsetenesta. Sigrun er yrkesseksjonsleiar i yrkesseksjon helse og sosial i forbundsregion Vestland.

Lloyd Forbes, styremedlem (ny) – Viken

Lloyd Forbes er nytt styremedlem i yrkesseksjonen. Han har jobba i etat for tenester for menneske med funksjonshemning, og har bakgrunn som tillitsvald der. Lloyd er no nestleiar i yrkesseksjon helse og sosial i forbundsregion Viken.

Christin Ø. Haslestad, styremedlem (ny) – Agder

Christin Ø. Haslestad er nytt styremedlem i yrkesseksjonen. Ho er ambulansearbeidar ved Sørlandet Sjukehus i Arendal, og yrkesseksjonsleiar i forbundsregion Agder. Ho har lang fartstid som både tillitsvald og verneombod. Christin har òg leiarutdanning frå forsvaret og er framleis vernepliktig offiser i HV.   

Bjørn-Roger Steen, styremedlem (ny) – Nordland

Bjørn-Roger Steen er nytt styremedlem i yrkesseksjonen. Han er sjukepleiar og yrkesseksjonsleiar i forbundsregion Nordland.

Lise Larsen, 1. vara (attval, ny posisjon) – Vestfold og Telemark

Lise Larsen er 1. vara til styret. I førre periode var ho 4. vara. Ho er kokk på sjukehuset Telemark, og yrkesseksjonsleiar i forbundsregion Vestfold og Telemark.

Grete Mosand, 2. vara (ny) – Trøndelag

Grete Mosand er ny i styret og vald som 2. vara. Ho er hjelpepleiar og yrkesfaglærar. Grete er yrkesseksjonsleiar i forbundsregion Trøndelag.

Nina Birgitte Stokke, 3. vara (ny) – Rogaland

Nina Birgitte Stokke er ny i styret og vald som 3. vara. Ho er vernepleiar og jobbar ved meistringseininga i Sandnes kommune. Nina er yrkesseksjonsleiar i Fagforbundet Sandnes.

Tore Scytte, 4. vara (attval, ny posisjon) – Møre og Romsdal

Tore Scytte er vald som 4. vara, og var i førre periode 5. vara. Han er hovudtillitsvald for Fagforbundet ved Ålesund sjukehus, kor han har jobba ved klinikk for psykisk helsevern.

Kari Sagen Larsen, 5. vara (ny) – Finnmark

Kari Sagen Larsen er ny 5. vara. Ho er helsefagarbeidar i Vadsø Kommune. Kari er yrkesseksjonsleiar i forbundsregion Finnmark.

Else Karin Jakobsen, 6. vara (ny) – Innlandet

Else Karin Jakobsen er ny vara i styret. Ho er hjelpepleiar med vidareutdanning i kreftomsorg og geriatri og jobbar i Våler Kommune. Else er yrkesseksjonsleiar i forbundsregion Innlandet.

Jorge Del Pino, 7. vara (ny) – Vestland

Jorge Del Pino er ny vara i styret. Han er portør med fagbrev ved Stord Sjukehus, kor han òg er hovudtillitsvald for Fagforbundet. Jorge er styremedlem i yrkesseksjonsstyret i forbundsregion Vestland.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?