Til hovedinnhold

Barnehagedagen 2023: Liten og stor

I år skal det handle om både liten og stor i barnehagen.

I år skal det handle om både liten og stor i barnehagen. (Foto: Birgit Dannenberg)

14. mars arrangeres Barnehagedagen 2023. Årets markering setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

12.10.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 16.02.2023

Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre hva barna erfarer og opplever i barnehagen.

Hva kan barn få til med en voksen ved siden av seg?

Å ha nok ansatte til stede sammen med barna er den viktigste garantien for at barnehagen oppleves som et trygt og samtidig utfordrende sted å være. I Hurdalsplattformen (2021-2025) står det at regjeringen vil «Forbetre bemanningsnorma slik at ho sikrar barna nok tilsette.» Flere ansatte i barnehagen vil bidra til at hvert enkelt barn blir sett og fulgt opp på en god måte.

Flere som ser

Rammeplanen for barnehager vektlegger betydningen av et tilstedeværende personale som ser hvert enkelt barn. Der står det blant annet: «I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» Barn trenger voksne som kan se dem, lytte til dem, leke med dem og trøste ved behov.

Om Barnehagedagen

Dagen markeres årlig over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i arbeidet som utøves i barnehagen. Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter. Foreldreutvalget for barnehager, Fagforbundet og Utdanningsforbundet mener at barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn. Vi vet at et stabilt, tilstrekkelig og kompetent personale, er blant de viktigste enkeltfaktorene for at barn skal få et godt barnehagetilbud.

Kveldsseminar 13. mars

Hold også av datoen 13. mars. Da blir det kveldsseminar i anledning årets barnehagedag. Påmelding; QuestBack

På forskningsnettstedet Utdanningsforskning finner du også mange interessante artikler om temaet.

Materiell – bestilling – nettside

Barnehagene velger selv hvordan de vil markere Barnehagedagen. På nettsidene våre kommer det nedlastbare plakater, og vi legger ut artikler til inspirasjon som omhandler temaet. Her kan du også lese mer om Barnehagedagen, historien og tidligere temaer.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?