Til hovedinnhold

Tirsdag 20. september 2022
eForvaltningskonferansen 2022

20
sep.
2022
10.30
21
sep.
2022
15.30

Sted
Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 11, 0181 Oslo

Kontaktperson
Christian Danielsen

christian.danielsen@fagforbundet.no

eForvaltningskonferansen 2022 avholdes 20.-21. september på Oslo Kongressenter!

eForvaltningskonferansen 2022 avholdes 20.-21. september på Oslo Kongressenter.

Årets konferanse har digitalt utenforskap, organisering av offentlig sektor og overvåkning i arbeidslivet som tema. Blant annet vil Fafo og UiO holde foredrag om pågående forskningsprosjekter. 

Meld dere på her: https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/eforvaltningskonferansen-2022/register 

 

Program, tirsdag 20. september

10.30 – 11.00  Registrering og kaffe/rundstykker

11.00 – 11.05  Åpning av eForvaltningskonferansen 2022
Trond Finstad, Fagforbundet

11.05 – 11.30: Er et digitalt samfunn der «alle skal med» mulig?
Gunn Karin Gjul, KDD

11.30 – 12.15: Om møtet mellom digital forvaltning og idealet om den aktive borger
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

12.15 – 12.30: Diskusjon og spørsmål til det foregående innlegget

12.30-13.30 Lunsj

 

Tema I: Digitalt utenforskap

13.30 – 14.00: Hvem faller utenfor det digitale samfunnet?

Hanne Størset, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

14.00 – 14.30  Kaffe/frukt

14.30 – 15.00: Tilsyn, WAD og tilgjengelighetserklæring - hva betyr det? 
Tom Debu Nesvåg, Digdir

15.00 – 15.30: Innlegg om eksempel på tiltak for å motvirke utenforskap
Anna Vågsland​, KS

15.30 – 15.45: Spørsmål og diskusjon til de tre foregående innleggene

 

Program, onsdag 21. september

09.00 – 09.30  God morgen!

Ellen Dalen, NTL

Tema II: Organisering av arbeidet i offentlig forvaltning

09.30 – 10.30  Om verdien i å snakke med et menneske - Hvordan kan forvaltningen ivareta sin veilednings og opplysningsplikt?
 Jan Fridthjof Bernt, UiB

Pause: 10.30 - 10.50

10.50 – 11.50  I hvilken grad kan vi ta nasjonal kontroll over IT-skyen?
Johan Roed Steen,  Fafo

11.50 - 12.00
Spørsmål til innlederne

12.00 – 12.45  Lunsj

 

Tema III: Forskning på kontroll i arbeidslivet

12.45 – 13.10 Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet – et forskningsprosjekt
Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

13.10 – 13.25 Spørsmål og diskusjon om prosjektet

13.25 – 13.45 Pause

13.45 – 14.15 Hva vet vi om arbeidsgiveres kontroll med ansatte?

Mona Bråten, Fafo 

14.30 Avslutning av konferansen

 

 

 

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?