Tirsdag 20. september 2022
eForvaltningskonferansen 2022

20
sep.
2022
10.30
21
sep.
2022
15.30

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 11, 0181 Oslo

Kontaktperson

Christian Danielsen

christian.danielsen@fagforbundet.no

eForvaltningskonferansen 2022 avholdes 20.-21. september på Oslo Kongressenter!

Årets konferanse har digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet som tema. Blant annet vil Fafo og UiO holde foredrag om pågående forskningsprosjekter. 

Program, tirsdag 20. september

10.30 – 11.00  Registrering og kaffe/rundstykker

11.00 – 11.05  Åpning av eForvaltningskonferansen 2022

11.05 – 11.30: Er et digitalt samfunn der «alle skal med» mulig?

11.30 – 12.15: Om møtet mellom digital forvaltning og idealet om den aktive borger

Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

12.15 – 12.30: Diskusjon og spørsmål til det foregående innlegget

12.30-13.30 Lunsj

Tema I: Digitalt utenforskap

13.30 – 14.00: Hvem faller utenfor det digitale samfunnet?

14.00 – 14.30  Kaffe/frukt

14.30 – 15.00: Universelt design: Er det realistisk med digitale løsninger for alle?

15.00 – 15.30: Innlegg om eksempel på tiltak for å motvirke utenforskap

15.30 – 15.45: Spørsmål og diskusjon til de tre foregående innleggene

 

Program, onsdag 21. september

09.00 – 09.05  God morgen!

Tema II: Desentral organisering av arbeidet i offentlig forvaltning

09.05 – 09.30  Innleding kommer

09.30 – 10.00  Innledning kommer 

10.00-10.20    Pause med kaffe og frukt

10.20 – 10.50  Om verdien i å snakke med et menneske

10.50 – 11.20  I hvilken grad kan vi ta nasjonal kontroll over IT-skyen?

11.20 – 12.00Diskusjonsinnlegg (10 minutter):  Hvordan kan den digitale teknologien virke desentraliserende?

12.00 – 12.45  Lunsj

Tema III: Forskning på kontroll i arbeidslivet

12.45 – 13.10 Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet – et forskningsprosjekt

13.10 – 13.25 Spørsmål og diskusjon om prosjektet

13.25 – 13.45 Pause

13.45 – 14.15 Hva vet vi om arbeidsgiveres kontroll med ansatte?

Slutt på konferansen

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?