Til hovedinnhold

Helseplattformen har brutt loven

(Foto: Mostphotos)

Det konkluderer advokatfirmaet Wiersholm med i sin granskingsrapport av Helseplattformens konsulentbruk. På forrige styremøte ble det også presentert tall som viser at fra 2019 til 2022 er det brukt i overkant av 1,5 milliard kroner på konsulentselskap.

31.08.2022
Sist oppdatert: 31.08.2022

Advokatfirmaets hovedkonklusjoner er:

  • Helseplattformen kunne lovlig benytte EY-avtalen.
  • Helseplattformen har brutt anskaffelsesregelverket ved å bruke EY-avtalen utover dens opprinnelige estimerte verdi.

Bruddet er på anskaffelsesforskriftens §28 og kunne vært unngått dersom Helse Midt-Norge i 2014-2015 hadde sett hvor omfattende prosjektet ville bli og om man hadde tatt i bruk en annen nasjonal rammeavtale enn den som er brukt.

På møtet ble det også presentert tall på hva Helseplattformen AS har brukt på konsulenter siden 2019, da selskapet ble opprettet.

Tallene viser at fra 2019 til 2021 er det brukt i overkant av 1,2 milliard kroner på de ti største konsulentselskapene. Hvorav 404 millioner kroner er brukt hos Ernst & Young (EY).

I første halvdel av 2022 er det brukt i overkant av 329 millioner kroner. Av disse er i underkant av 102 millioner kroner brukt hos EY.

Pengene har blant annet gått til prosjektledelse og administrative tjenester. I det ligger innleie av ressurser prosjektgjennomføring, økonomi- og regnskapssjef, strategisk rådgivning, kvalitetssikring og risiko.

Les mer her: Advokatfirmaet Wiersholm konkluderer med at Helseplattformen har brutt loven - Nyheter, Politikk og økonomi, IKT 2, IKT & helse - Dagens Medisin

Tidligere i år var Fagforbundet i høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Storinget knyttet til ulovlig konsulentbruk i Direktoratet for e-helse. 

Les saken her: Yrkesseksjonen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen (fagforbundet.no)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?